(StudentTorget.no):

Årets søkertall fra Samordna Opptak (SO) viser at stadig flere søker seg til fag som samfunnet har behov for, slik som lærerutdanning, helse- og omsorgsfag og ingeniørutdanning. Likevel er det fortsatt psykologi og rettsvitenskap (jus) som får inn storparten av søkerne.
 
Ved profesjonsstudiet i psykologi ved UiO er riften så stor at det er over 15 førstegangsvelgere per studieplass. Hos rettsvitenskap ligger søkertallet på cirka 9,6 søkere per studieplass.
 
Fjoråret var et rekordår med over 1000 uteksaminerte jurister fra landets høyskoler og universiteter.
 

LES OGSÅ: For mange dropper ut og tar for lite studiepoeng

 
 

Færre traineer og praktikanter

Advokatbransjen har i alle år vært flinke til å holde kurs og fortelle om karrieremulighetene innad i advokatyrket til studentene ved Det Rettsvitenskapelige Fakultet. Flere studenter finner veien inn i bransjen gjennom praktikant- og traineeprogrammer, hvorav flere får jobb i samme firma når de er ferdig med studiet.
 
Nå advarer advokatbransjen mot hardere tider, med liten økonomisk vekst og færre jobbmuligheter som advokat. 
 
Kjersti Lerkerød (28) er nyansatt advokatfullmektig hos advokatfirmaet Kluge. Hun forteller at det kan ta tid før man er i jobb.
 
– Jeg gikk ut i fjor og har mange venner fra studiet som har fått seg en kalddusj. Du har inntrykk av at du er en potet og har alle muligheter, men så bruker du flere måneder på å få deg jobb, sier hun til DN.no.
 
Bosse Langaas, direktør for strategi og forretningsutvikling hos Kluge, forteller til DN at økonomiske nedgangstider og økt konkurranse innad bransjen om kunder, fører til at de heller tar vare på nåværende ansatte, enn å ansette like mange som tidligere.
 
– De ti til tyve største kontorene i bransjen har dessuten vokst veldig mye en stund, det har vært hard konkurranse. De har spist av hverandre, og det er både kamp om oppdrag og et press på effektivitet og kost, forteller han.
 
Ferske tall fra Juristforeningens undersøkelse om arbeidsmarkedet, viser at om lag 13 prosent av de som ble uteksaminert fra studiet i fjor, var uten arbeid seks måneder etter avsluttet eksamen. Halvparten var i full jobb, mens 31 prosent er ansatt i en midlertidig stilling.
 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

 

Det offentlige må bli mer synlige

Myhre Løvik studerer jus på Treider, og etterlyser bedre kurstilbud og rekruttering fra de offentlige etatene innenfor henne studium. Ifølge henne er det sjeldent man hører om hvilke andre muligheter man har enn advokatyrket, den dagen man er ferdig med å studere.
 
– Det er nesten alltid forretningsadvokater man hører om i studietiden. Offentlig sektor kunne vært flinkere til å synes, ha praktikantstillinger, være på karrieredager og sånt. Det er nesten bare advokatene som har kurstilbud som dette, sier hun til DN.no.
 
 
 

 

Topp 30: Studiene med flest førstevalgsøkere per planlagte studieplass

 

Studienavn Lærested

Antall planlagte

studieplasser

Antall søknader førstevalg Antall førstevalg-søkere per studieplass
Psykologi profesjon, start høst Universitetet i Oslo 60 953 15,883
Dyrepleierutdanning, Oslo Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 30 473 15,767
Økonomi og ledelse, årsstudium, heltid Høgskolen i Oslo og Akershus 20 315 15,750
Trafikklærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus 20 314 15,700
Prehospitalt arbeid - paramedic Høgskolen i Oslo og Akershus 40 595 14,875
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon Høgskolen i Oslo og Akershus 13 185 14,231
Arkitekt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 60 851 14,183
Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid Høgskolen i Oslo og Akershus 20 232 11,600
Psykologi, profesjonsstudiet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 68 721 10,603
Rettsvitenskap (jus), start høst Universitetet i Oslo 220 2115 9,614
Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid Høgskolen i Oslo og Akershus 12 114 9,500
Luftfartsfag, Tromsø UiT Norges arktiske universitet 12 110 9,167
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus 10 89 8,900
Fotojournalistikk Høgskolen i Oslo og Akershus 12 101 8,417
Sosialt arbeid Høgskolen i Bergen 50 413 8,260
Medisin, start høst Universitetet i Oslo 105 865 8,238
Lektorutdanning med historie i første studieår Universitetet i Agder 5 41 8,200
Journalistikk Universitetet i Bergen 22 175 7,955
Film- og tv-produksjon Universitetet i Bergen 22 172 7,818
Sykepleierutdanning, Sandvika Høgskolen i Oslo og Akershus 30 234 7,800
Kroppsøving og idrett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15 117 7,800
Kriminologi Universitetet i Oslo 60 464 7,733
Nanoteknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25 191 7,640
Markedsføring og ledelse Universitetet i Agder 55 419 7,618
Veterinærstudiet, Oslo Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 69 511 7,406
Rettsvitenskap Universitetet i Stavanger 35 257 7,343
Ernæring, mat og kultur, årsstudium Universitetet i Agder 11 80 7,273
Sosialt arbeid Universitetet i Agder 50 354 7,080
Medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 120 835 6,958
Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland Diakonhjemmet Høgskole 20 139 6,950

 

Klikk her for å se alle studier i Samordna opptak rangert etter antall førstevalgsøkere per planlagte studieplass.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet