Hva fikk deg til å søke Politihøgskolen?

Jeg tenkte tanken på å søke Politihøgskolen da jeg gikk på videregående, det virket som et spennende yrke, variert og krevende.

Av en eller annen grunn, slo jeg tanken fra meg, og søkte lærerutdanning. Dette fant jeg fort ut at ikke var noe for meg.

Da bestemte jeg meg for å søke Politihøgskolen.

 

MITT STUDIE:

Navn: Elisabeth Sjo

Alder: 21

Utdanning: Bachelor i politiutdanning

Studiested: Politihøgskolen, avdeling Kongsvinger

 

Dette var på mange måter et impulsivt valg, og det bar hele prosessen preg av.

Jeg kom uforberedt til opptaksprøvene og intervjuet gikk ikke så bra. Det endte selvsagt med at jeg ikke fikk tilbud om plass på Politihøgskolen.

Etter dette, begynte jeg å lese mer om politiet, og ønsket om å være en del av etaten ble større. Jeg fikk mer og mer lyst til å begynne på skolen, og det kriblet i magen hver gang jeg så en politibil eller en betjent.

Derfor begynte jeg for alvor å trene spesifikt til opptaket, og lære mer om dette spennende yrket.

Heldigvis, gav det resultater og jeg kom inn på skolen.

Nå setter jeg stor pris på å få være en del av politihøgskolen og er stolt over snart å få være en del av politietaten.


 

Er det noe spesielt som kan telle positivt ved en søknad til PHS?

Jeg vet ikke akkurat hvordan opptaksnemnda vurderer kandidatene, men alt som viser din interesse for politiyrket tror jeg er positivt.

Det er viktig å være klar over hvorfor en selv ønsker å bli politi og kunne gjøre rede for dette.

Det er også veldig viktig å kjenne sine positive og negative sider, dette gjelder ikke bare for intervjuet, men for en politimann generelt.

 

Mange som skal til intervju-opptak gruer seg veldig. Har de noen spesiell grunn til det ved PHS?

Nei, det synes jeg ikke.

Under intervjuet, er det normalt fire personer tilstede. Disse er ute etter å bli kjent med deg og finne ut om du passer til politiyrket. De er ikke på noen måte ute etter å psyke deg ut eller lignende.

Dersom du har litt kunnskaper om politiyrket og vet hva du vil, så er ikke dette noe problem. Det viktigste er å være seg selv, og svare på det de spør om.

 

Kreves det mye trening for å bestå opptaket, eller er det noe de fleste kan klare?

For å bestå de fysiske testene, kreves det litt trening.

Testene er varierte i form av kondisjon, styrke, spenst og svømmedyktighet. Alle delene må være bestått, for at en skal få godkjent på de fysiske prøvene og gå videre til intervju. Det er derfor viktig å trene på alle øvelsene.

Det kommer an på hvilke mål en setter seg. Har man et ønske om å havne i øvre del av skalaen, må man regne med en god del trening. Å komme i form tar tid og krever arbeid, så sørg for å begynne i god tid før opptaket.

Det er viktig for en polititjenestemann/kvinne å være godt trent, og det utføres tester årlig på politihøgskolen. Om du trener mye til opptaket, så er dette svært bra og du kan se på det som en investering i den videre utdannelsen.


 

Er det noe som trenes/terpes spesielt mye på under utdannelsen

Det er ganske stor variasjon i fagene, og vi trener på mye forskjellig. Vi har alt fra historie til sporsikring.

Dette gjør utdanningen spennende, synes jeg.

Det er mange praktiske øvelser og vi kommer fort inn i rollen som politibetjenter.

Dersom jeg skal trekke frem noe, så må det bli kommunikasjon. For politiet, er det å kunne kommunisere godt med publikum alfa og omega. Kommunikasjon gjennomsyrer alt vårt arbeid, derfor er det stor fokus på dette i de aller fleste fagene.

 

Hvordan er det for politistudenter å finne seg et sted å bo under utdanningen?

Politistudenter stiller sterkt i konkurransen om boliger på det private markedet. Sier du at du er politistudent, er sjansen stor for at du havner høyt opp på lista over mulige leietakere.

Dette gjelder for så vidt også når en skal søke deltidsjobb under studiet, politistudenter er svært ettertraktet som arbeidstakere. Jeg, for eksempel, fikk jobb over telefon, uten å ha vært på intervju eller ha levert CV.

 

Hvordan er miljøet blant studenter og lærere ved PHS

Dette var noe av det første jeg la merke til, da jeg begynte på skolen.

Allerede fra første dag, betraktet lærerne oss som kolleger. Dette skaper et svært godt miljø, og et godt samhold.

Miljøet blant studentene er meget bra.

På skolen i Kongsvinger, er vi en liten gjeng på ca 140 personer. Dette gjør at vi blir godt kjent med hverandre, på tvers av klassene. Flesteparten av disse studentene bor på studenthuset, noe som gjør at det blir mye sosialisering også på fritiden.

Jeg tror også det gode miljøet har en sammenheng med at vi har mye av de samme interessene og at vi har alle sammen jobbet for å nå det store målet; å komme inn på politihøgskolen. At vi går med uniform på skolen, tror jeg styrker samholdet, siden vi alle er like og representerer det samme.


 

Har du noen spesielt positive eller negative inntrykk fra utdannelsen til nå?

Jeg er spesielt positiv til hvordan undervisningen foregår. Mye av det vi lærer foregår under praktiske øvelser.

Dette synes jeg er kjempeviktig og utrolig spennende. Man lærer bedre når en får prøvd seg i noe, og derfor gleder jeg meg enormt til praksisåret.

Jeg har nesten utelukkende positive inntrykk av utdannelsen til nå. Det hører til sjeldenheten at jeg kjeder meg på skolen, noe jeg ikke er vant med fra tidligere utdanninger.

 

Har du en drømmejobb i politiet?

Å arbeide i hundetjenesten virker svært spennende. Jeg er glad i dyr og fascinert over hvor mye en hund kan brukes til i tjenesten.

Jeg har også utviklet en interesse for juss. Det virker spennende å arbeide som politijurist, da får en være med på sakene fra start til slutt, og får mye ansvar i form av viktige avgjørelser om for eksempel ransaking, beslag og pågripelser.

Politiyrket er svært variert og det finnes mange muligheter.

Jeg vet ikke enda hva som er drømmejobben for meg, mye handler om hva en selv passer til. Dette tror jeg kommer til å finne mer ut av i praksisåret, da jeg får prøve meg innenfor ulike felt.

 

Her finner du mer informasjon om politiyrket:

• Politihøgskolen: www.phs.no

• Politiet: www.politi.no