(StudentTorget.no):

En ny rapport fra TEDS-M (Teacher Education and Development Study – Mathematics) viser at lærerstudentene i Norge har svake mattekunnskaper.
 

Lærerstudenter fra 17 land har svart på matteoppgaver med varierende vanskelighetsgrad, deretter sammenlignes resultatene mellom landene. 

De norske lærerstudentene havner bak land som Botswana, Malaysia, Polen, Russland og USA.

 
- Eksempelvis presterer norske allmennlærerstudenter uten ekstra matematikk på nivå med studenter i flere utviklingsland, som har en langt vanskeligere ressurssituasjon enn Norge, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Liv Sissel Grønmo, til Aftenposten.no. Grønmo har vært med på å utarbeide rapporten «Mange og store utfordringer» som viser at norske lærerstudenter presterer svakt i matte. 

Resultatene fra TEDS peker mot et behov for grundigere gjennomgang av innholdet i lærerutdannelsen. Grønmo mener nå at Norge står overfor utfordringer når det gjelder befolkningens mattekunnskaper.
 

- Norge står overfor store utfordringer framover når det gjelder matematikk. Det gjelder på alle nivåer i skolen, så vel som i lærerutdanningene. Er det vilje i politikken og fagmiljøene til å ta en del nødvendige, men ikke nødvendigvis populære avgjørelser, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal kunne møte disse utfordringene, sier Grønmo.
 
 


Alvorlig

 

I en pressemelding fra kunnskapsdepartementet uttrykker statsråd for forskning- og høyere utdanning Tora Aasland bekymring over lærerstudentenes svake mattekunnskaper.
 


- Svake resultater på internasjonale undersøkelser er det alltid grunn til å ta alvorlig. Samtidig er vi allerede godt i gang med en omlegging av lærerutdanningen for grunnskolen, som skal svare på utfordringene og gi bedre mulighet for spesialisering, sier Aasland.
 


- Det kan være aktuelt å se på utviklingen av matematikkfaget i alle lærerutdanningene. Samtidig må vi se på hva som gjøres for de lærerne som allerede er i arbeid. Også her har vi satt i gang flere omfattende tiltak de senere årene, sier Aasland.