Hvorfor valgte du å studere til Grunnskolelærer (1. - 7. trinn) ?

Jeg valgte å begynne på lærerutdanningen etter to friår etter videregående.

 

Grunnskolelærer (1. - 7.)

Navn: Anne Margrethe Norbye

Alder: 21

Studie: Grunnskolelærer (1. - 7. trinn)

Studiested: NLA Høgskolen, i Bergen

 

Det som gjorde at jeg søkte på lærer, er at jeg ønsker å jobbe med barn i utvikling. Jeg synes det er gøy å lære bort, og lærer mye av det selv også.

I tillegg, ser jeg behovet for gode lærere i skolen, som ikke bare ønsker å ta seg av det faglige, men ønsker å være en trygg voksenperson i barns liv. Jeg håper at jeg en dag kan bli en slik lærer.

Som alle andre, har jeg gode og dårlige opplevelser fra min egen skolegang, og det er ting jeg ønsker å ta med som erfaringer inn i min egen studietid/yrke.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Studiet mitt innholder i år fire fag; matte, norsk, pedagogikk og naturfag. De tre førstnevnte er obligatoriske.

Uken er ordnet slik at vi har ett fag hver dag (stort sett), og en studiedag i løpet av uken. Å ha et fag en hel dag synes jeg er fint, fordi da får vi gått litt grundigere til verks.

All undervisning på NLA er obligatorisk, noe som gjør at vi får en opplevelse av å være en klasse.

Undervisningen vi får er god, og balanserer mellom forelesninger, seminarer, læringsgrupper og selvstendig arbeid.

Under forelseningene, vil lærerne gjerne ha oss studenter med på innspill, og vi blir dermed inkludert i alle undervisningformene.

Selv merker jeg stor forskjell på utbyttet av undervisningen, om jeg møter forberedt eller ikke.

Det er mye pensum, men med gode forelesninger (som det til nå har vært), er det mye som kommer inn bare ved å være på de obligatoriske samlingene.


 

Hva er det beste med utdanningen?

Som student, kan man legge opp løpet sitt litt selv, med tanke på arbeidsmengde o.l. Studiet blir litt hva en gjør det til selv, så det er opp til en selv hvor mye man vil få – som forutsetter at man må gi.

Å lære ting synes jeg er veldig motiverende og gøy. Det er relevant kunnskap som blir gitt og det er nyttig for oss.

I tillegg, er det kjekt å bli kjent med mange nye, flotte mennekser, som både oppmuntrer og hjelper hverandre.

 

Hva er mest utfordrende med utdanningen?

Det mest utfordrende synes jeg er å ha ansvaret for at jeg får lært alt det jeg skal lære.

Med dette, kommer også bruken av tid på skole inn som et viktig poeng. Jeg tror det er viktig å sette av god tid til å jobbe med skolerelatert stoff, men også ta seg helt fri innimellom.

 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

Oppstarten på NLA har, for meg, vært veldig god. Jeg har fått en fin start og trivdes allerede fra 1. dag.

Skolen legger stor vekt på relasjonen mellom student og lærer.

Lærerne ønsker at vi skal bli gode lærere og ønsker å bli kjent med oss som personer. Gjennom ulike veiledningstimer, får man snakke om det som opptar en, dele erfaringer fra praksis, og motta gode tips og råd.

For min del, er det veldig positivt at skolen har en kristen profil. Som kristen, synes jeg det er godt at det daglig (mandag- torsdag) er andakter i lunchpausen.

Jeg merker det er lettere å forholde meg og stille spørsmål til lærerne av personlig art, når de samsvarer med mitt livssyn. I en praksisperiode kan man treffe på ting som utfordrer en, som person og som kristen. Da er det godt å ha noen å dele de erfaringene med.


 

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben er å være lærer for klassen jeg var i praksis hos denne høsten :)

Hehe, neida.

Det må være at jeg blir den læreren jeg ønsker å bli. Å kunne få lære bort stoff jeg har solid kunnskap i, og å kunne være med å heie fram elever- kanskje spesielt de som tilsynelatende ingen andre heier på.

 

Har du noen tips til de som ønsker å bli grunnskolelærer?

Dersom du tenker du vil bli lærer, og synes Bergen høres greit ut, er NLA plassen for deg!

Her vil du oppleve at undervisningen du får har som mål å utruste deg til yrket du har satt deg.

Du vil få lærere som ønsker å veilede deg på beste måte gjennom dette utdanningsløpet.

Du vil risikere å få gode venner fra alle kanter av landet.

Du vil bli utfordret til oppgaver du helst vil slippe, men som du opplever at du klarer.

Du vil trives.