Norge topper den aller første verdensomfattende rangeringen av engelskkunnskaper.

Det er den private utdanningsinstitusjonen Education First (EF) som har utført rangeringen EF Education First Proficiency Index (EF EPI).  Av land som ikke har engelsk som morsmål, er det Norge som topper lista. Etter følger Nederland, Danmark, Sverige og Finland.

– Undersøkelsen viser først og fremst at små, nordeuropeiske land gjør det best i engelsk. Grunnen til det er fordi disse landene er såpass små at de er nødt til å lære et annet språk for å kunne konkurrere på det internasjonale markedet, sier sjef for EF Norge, Morten Davidsen til tv2nyhetene.no.

Nederst på lista finner vi Kasakhstan, Tyrkia, Thailand, Colombia og Panama.

 

Lærer av mediene

Davidsen forteller at nordmenns gode engelskkunnskaper delvis skyldes engelskundervisning og de ulike underholdningskanalene vi har tilgang til.

– Her i Norge starter engelskundervisningen tidlig på skolen. Vi er i tillegg et av få land som ikke dubber engelske serier og filmer på TV. Vi får bedre forståelse av litteratur, film, musikk og nyheter fordi mye av verdens underholdnings- og mediekanaler bruker engelsk som sitt kommunikasjonsspråk, sier han.


 

Har lang, generell utdannelse

Davidsen tror også at landene som skårer høyest har innbyggere med lang utdanning og lite utbredt nasjonalspråk. Ifølge EF skårer landene også høyt på internasjonale tester innenfor generell utdanningskompetanse.

– Undersøkelsen viser at land som bruker tid og ressurser på barnas opplæring og utdanning, får sterkere engelskkunnskaper hos de voksne. Det at mange velger å reise på språkskole om sommeren, hjelper også til å øke nivået på engelskferdigheter blant nordmenn, sier han til tv2nyhetene.no.

Undersøkelsen er basert på svar fra over to millioner mennesker i 44 land, som over en periode på to år har svart på spørsmål via en internettbasert engelsktest.

Kilde: TV2