Nylig ble "Rosa Realister" kåret til Bergens beste karriererettede studentprosjekt. Med fokus på å rekruttere jenter til ingeniørfaget, imponerte de juryen.

Gjennom skoleåret 2010/11, har flere studenter og studentorganisasjoner lagt ned en høy innsats og gjennomført flere karriererelaterte arrangementer.

Studentorganisasjonen Springbrettet, Bergensstudentenes karriereutvalg, ønsket premiere tiltak som fremmer samarbeidet mellom studenter og næringslivet i Bergen, og onsdag 10. mai ble den årlige Springbrettprisen på 10 000 kroner delt ut til Bergens beste karriererelaterte studentprosjekt.

 

Springbrettet

✔ Tverrfaglig, uavhengig studentorganisasjon i Bergen

✔ Består av 20-35 studenter

✔ Arbeider for å gjøre avstanden mindre mellom studenter og næringslivet i Bergen

✔ Arrangerer mange prosjekter blant annet: Vestlandets største karrieredag (KD), Bedriftsbesøk (Innblikk) og casekonkurranse

 

Jenter vil også bli ingeniører

Det var en gruppe med ingeniørstudenter fra Høgskolen i Bergen, bestående av Eli-Trine Svorstøl, Ragnhild Lokna Nygård, Tine Langvatn Sæther og Emilie Grepperud, som stakk av med seieren.

Bakgrunnen for prosjektet var at jentene syntes det er altfor få jenter som tar realfag, og ville derfor rekruttere flere til ingeniørutdanningen.

Vi ønsket å formidle vår entusiasme for realfag, og da med fokus på jenter, fordi de gjerne har en høyere terskel for å søke ingeniørstudiet, sier Eli-Trine Svorstøl.

10. klassingene er kanskje ikke klar over hvilke fag man trenger for å komme inn på studiet, eller at det er flere studieløp som leder frem til ingeniørstudiet. Mange vet heller ikke hva det innebærer, eller hvilke muligheter det gir, utdyper hun.

– Gjennom oss selv og våre egne erfaringer, håpte vi å senke terskelen, og ikke minst vise at det definitivt ikke bare er gutter som vil bli ingeniører.

Jentene gjennomførte et praktisk prosjekt i faget Organisasjon, styring og ledelse, der de skulle ta i bruk verktøy for praktisk prosjektoppgaver.

Vi dro til en ungdomskole og hold et fremlegg for 20 av jentene på 10. klassetrinnet. Der fortalte vi litt rent praktisk rundt hva som var forskjellen på å gå på universitet og høyskole, forskjellen på bachelor og master, og viste de en realistisk film om hvordan studietiden kan arte seg, forteller Svorstøl.

– Mye sosialt og moro, men også lange dager på lesesal og klasserom.

Jentene ønsket også skape oppmerksomhet rundt at jenter også kan ta realfag og at realfag også kan være gøy, og formidlet dette til 10. klassingene ved blant annet mattequiz, samt løsing av praktiske oppgaver.

– Vi fortalte om hva en ingeniør gjør, og om hvordan man går frem for å kunne søke denne utdannelsen. Vi la vekt på at «mange veier fører til Rom», men at det vil være lurt å tenke på hvilke fag man vil ta, når man kommer på videregående.

– Matte er jo blant annet et fag som kreves på de fleste ingeniørutdanninger. Vi tror det er lurt å høre dette fra noen som er litt mer jevnaldrende med en selv, da det foreldre sier har en tendens til å gå ut den ene øret og inn det andre i den alderen.


 

Fremtidsrettet og samfunnsnyttig

Juryen bestående av representanter fra Springbrettet, Bergen Næringsråd og Sparebanken Vest begrunnet tildelingen av seieren på bakgrunn av at prosjektet var originalt, fremtidsrettet og til nytte for samfunnet generelt.

De la vekt på at de Rosa Realistene hadde vært engasjerte og kreative, og at ingeniørene har en viktig kompetanse, som næringslivet i stor grad har bruk for, og at det er viktig å øke andelen jenter blant ingeniørene.

Jentene i 10. klasse gav de Rosa Realistene gode tilbakemeldinger på deres prosjekt, skal vi tro Svorstøl.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger fra elevene.

De gav uttrykk for at vi fortalte dem mye de ikke visste om realfag og ingeniørutdanningen, og kanskje spesielt det at jenter faktisk får ekstrapoeng for å søke realfagsstudier var noe som slo godt an, i tillegg til at de faktisk måtte tenke på hvilke fag de burde ta, når de kom på videregående, avslutter hun.