Feil versjon av karrierereportasjen ble printet i siste utgave av Campus.

Vi beklager at det i den siste utgaven av studentmagasinet Campus (nr. 1, 2011) ble trykket feil versjon av karrierereportasjen på side 56 i magasinet.

Dette har medført at enkelte uttalelser og synspunkter har blitt framstilt ukorrekt, og vi beklager dette overfor den berørte i reportasjen. Det har aldri vært vår intensjon å bruke denne versjonen, og vi har vært kontakt med den berørte i saken.

Alle feil og presiseringer vil bli korrigert til den siste utgaven av magasinet blir printet på nett.