I den amerikanske staten Missouri blir det nå straffbart at lærere har kontakt men elevene sine via sosiale medier etter at skoledagen er avsluttet.

Den amerikanske delstaten Missouri som ligger i midtvesten, får fra 28. august en ny lov som forbyr at elever og lærere kan være venner i sosiale medier utenfor undervisningssammenheng, skriver teknologinettstedet http://www.zdnet.com.

 

Vil hindre overgrep

Målet med loven er å forhindre at elever og lærere har kontakt som kan virke upassende, i tillegg til å beskytte elever mot seksuelle overgrep mot barn.

Lovbestemmelsen forbyr altså direkte kontakt mellom lærer og elev utenom skoletiden. Det er ingenting i veien for at man kan bruke et sosialt medium i undervisningsøyemed, men at denne kontakten må opphøre så snart skoledagen er ferdig.

Professor Arne Krokan ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU sier det finnes flere andre måter å hindre at elever blir seksuelt misbrukt av lærerne sine som er mer fornuftlige enn å forby Facebook-vennskap.

LES OGSÅ: BLOGG DEG TIL JOBB


- Et alvorlig samfunnsproblem

- Man har jo litt rare forhold til ting i USA. Der finner du rektorer som plukker ut bøker fra biblioteket fordi det ikke passer overens med verdisynet deres. De har en annen tradisjon for å skjerme elevene sine, sier han.


Og legger til:

-Vi har et alvorlig samfunnsproblem om man skal forby Facebook i redsel for at lærerne skal overgripe seg mot elevene sine. Det finnes andre måter å forhindre det på, fortsetter han.

 

Vil at lærer skal bruke Facebook

Krokan vil at at flere lærere skal ta i bruk sosiale medier som Facebook i skolehverdagen for å forstå litt mer av det som opptar elevene.

- Mange bruker Facebook i læresituasjoner på en fornuftig måte, ved å for eksempel opprette diskusjoner på åpne gruppen, og da trenger man ikke være venner med hverandre, sier Krokan.

Professoren, som er spesialist i innenfor feltene teknologi, kommunikasjon, organisasjon og samfunn kjenner til problemstillingen der lærerne ikke vil ta i mot venneforespørsler fra elevene sine for å sette klare skiller i de forskjellige rollene man har.

- For noen lærere er det en utfordring. Jeg har kolleger som ikke vil godta sine elever som venner for å skille mellom den private rollen og undervisningsrollen. Jeg personlig deler ikke noe privat på Facebook, sier han.

Det er foreløpig ikke klart hvordan staten har tenkt å håndheve loven.