GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR STUDENTTORGET.NO

Tjenester
Under navnene StudentTorget.no, KarriereStart.no og Studievalg.no tilbyr StudentTorget (Education Media AS, Casparis gate 7, 0174 Oslo) registrerte brukere å benytte spesifikke tjenester spesielt tilrettelagt for norske studenter over hele landet. Samtlige av StudentTorget AS sine tjenester er gratis for studentbrukerne.


Oppførsel på StudentTorget.no
Som medlem av StudentTorget.no forplikter du deg til å

- Ikke misbruke tjenesten til kommersielle formål.
- Oppføre deg i tråd med normal folkeskikk.

Om vi finner overskridelser på StudentTorget.no sine tjenester og som strider mot StudentTorget.no sitt formål, kan vi gi brukeren en advarsel eller fjerne brukerens profil uten nærmere forvarsel dersom overskridelsen kvalifiserer til dette. I alvorlige tilfeller kan vi også gå til det skritt å benytte politianmeldelse.


Regler, rettigheter og vilkår
Du må følge Norsk lovverk når du bruker StudentTorget.no. Dette gjelder både publisering av innhold som strider mot Norges Lover, samt publisering av informasjon om personer slik som navn og adresseopplysninger eller skrive tekster rettet mot personer som kan virke direkte krenkende og dermed stride mot personvernloven.

Det er ikke tillatt å benytte, kopiere, videresende innlegg, tekster som er publisert eller øvrig informasjon som finnes på StudentTorget.no og relaterte nettsteder.

Det er ikke tillatt å benytte StudentTorget.no som distribusjonskanal eller kontaktbase for kommersielle formål, spredning av junk mail, spam eller lignende.

Det er ikke tillatt å kopiere eller videresende brukerinformasjon.

Det er ikke tillatt å linke til pornografiske, rasistiske eller øvrige sider som kan virke direkte støtende.

Forsøk på datainnbrudd politianmeldes umiddelbart uten nærmere saksgang.

Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil eller studentprofil, kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

StudentTorget.no har rett til å sende ut informasjon om StudentTorget AS sine tjenester og StudentTorget.no sine samarbeidspartnere via e-post eller sms / mms. Samtlige slike utsendelser er gratis for våre brukere og benyttes kun i tilfeller hvor vi har konkrete budskap til våre brukere.

StudentTorget.no forbeholder seg retten til å registrere samtlige nye brukere i nyhetsbrevet vårt. Som bruker kan du enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev når du mottar dette for første gang og for øvrig melde deg av når som helst når du mottar et nyhetsbrev.

StudentTorget.no har rett til å endre alt som er skrevet i disse betingelsene så fremt dette er nødvendig for å følge norsk lov.

Vennligst husk at StudentTorget.no ikke er ansvarlig for innhold skrevet i våre diskusjonsforum eller andre steder der vi ikke kontinuerlig overvåker innhold som automatisk publiseres. Dersom du opplever noe av innholdet som støtende eller krenkende, oppfordres du til å ta kontakt med redaksjonen umiddelbart for vår assistanse til å fjerne slikt innhold.

Velkommen som bruker!