Mange av dagens arbeidstakere er så ambisiøse og opptatt av å komme seg opp og frem i karrieren at man fort kan miste fokuset på den mest effektive karrierestrategien: å gjøre en god jobb der de er i dag.

– Det er viktig å ikke hele tiden ha blikket på neste skritt i karrieren, da er det fort å virke litt uinteressert i det man gjør, sier Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Den ferske administrerende direktøren i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Kristin Skogen Lund, skrev tidligere i høst et innlegg i Aftenposten hvor hun presenterer suksessoppskriften på god ledelse av en bedrift: 5 prosent handler om strategi eller planer, 15 prosent om posisjon og 80 prosent handler om den daglige gjennomføringsevnen.

Dette er også en formel som lar seg adaptere til hvordan man bør forholde seg til karrieren.

– Jeg leste dette med stor interesse, og synes dette var en veldig presis og god beskrivelse av hvordan man både kan og bør tenke for å få den karrieren man vil, sier karriererådgiveren.

 

Hardt arbeid lønner seg

Hvis man skal tro suksessoppskriften til Skogen Lund ligger altså 80 prosent av suksessen i å gjøre en god jobb.

– Det er viktig med gode planer og en god posisjon, men nøkkelen til suksess ligger i gjennomføringsevnen, skriver Kristin Skogen Lund i innlegget.

Hvis man ønsker å bevege seg fremover i karrieren mener Gisle Hellsten at det å gjøre en god jobb der man er, og bli en person som får stor tillitt blant kolleger og hos sjefen er det beste man kan gjøre.

 

Samtidig understreker han at man ikke må ta det for gitt at alle ser innsatsen man gjør, og at man må sørge for å kommunisere dette til andre.

– Men her kommer jo også personlighetstrekk inn. Noen synes det er forferdig ålreit å fremheve seg selv og prate hvor fortreffelige de er, mens andre synes det er litt kleint eller vanskelig og at det faller dem lite naturlig, forklarer Hellsten.

Han mener ikke at nøkkelen er å skryte skamløst av seg selv, men heller å sørge for at innsatsen og resultatene blir lagt merke til.

– Jeg har alltid hevdet er at det er viktigere å vise enn å fortelle, men man må kunne argumentere godt for videre karriereløft.

– Hvis man ikke kan argumentere og vise til resultater, så blir det rett og slett å komme med et sett med påstander om hvor flink man er, og det tror jeg til slutt vil bli avslørt.

 

De femten prosentene

En annen del av formelen til Skogen Lund går ut på at femten prosent av suksess handler om posisjon. Man leser stadig at en god utdannelse og det å ha et bra nettverk er essensielt for å komme noe sted i dagens arbeidsmarked.

Hellsten er enig i at det å posisjonere seg er viktig.

– Det som er veldig viktig med nettverk, det er å forstå veldig tydelig hva det er. Først og fremst fungerer nettverk som en kanal som kan informere deg om mulighetene, eller som kan tipse deg om hvem man kan ta kontakt med.

Han forklarer også at et nettverk også alltid er bevisst på sitt eget rykte. De som eventuelt anbefaler deg videre må derfor være overbevist om du kommer til å levere, siden de selv har gått god for deg.

– Det er ikke slik at man bare kan «networke» hverandre inn over alt uten å tenke på den kvaliteten man også formidler, for det vil slå tilbake på deg selv. Man risikerer sitt eget gode navn og rykte hvis man lobber inn en person som overhodet ikke viser seg å fungere.

Derfor er han overbevist om at kvalitet er viktigere å satse på enn å være en kynisk nettverk-spiller som egentlig ikke har noe å vise til. Da vil man etter hvert møte det han kaller «inkompetansenivået», hvor mangel på kvalifikasjoner uansett vil komme for en dag.

 

Når tiden har kommet

– Jeg tror også de fem prosentene Kristin Skogen Lund er inne på er også noe som med fordel kan overføres til egne karrierer. Det kan være veldig lurt å ha noen egne strategier og tanker rundt hvordan man skal komme seg videre hvis man ønsker det.

Det er hverken uvanlig eller uærlig å ville bytte arbeidsplass i løpet av karrieren. De færreste går av med pensjon i samme bedrift de startet opp etter studiene, og Hellsten mener at dette bare er sunt.

– Det å vente på gullklokka er en tid vi er litt ferdig med, forklarer han.

Samtidig er det viktig å ikke miste fokuset hvis det skulle dukke opp nye muligheter.

Han understreker at det er viktig å fullføre en arbeidsoppgave, spesielt når man er i en oppsigelsestid. Dette kan gjøre at man får svært gode referanser og at man får vist at man er til å stole på.

– Det er viktig å ikke hele tiden ha blikket på neste skritt i karrieren, da er det fort å virke litt uinteressert i det man gjør. Jeg tror det er veldig viktig å gjøre skikkelig arbeid der man er til enhver tid, og være ærlig og ryddig når man har bestemt seg for å bytte jobb.

– God folkeskikk kommer man rett og slett langt med i arbeidslivet, forklarer Hellsten.