Det er mange store beslutninger som skal tas i forbindelse med studievalg og karrierevalg. Noen feiltrinn vil man som regel angre på, men man kan også styre unna de vanligste feilene ved å lære av hva andre har gjort feil tidligere.

Daniel Gulati er en vellykket entreprenør og medforfatter av boken «Passion & Purpose: Stories from the Best and Brightest Young Business Leaders». I samarbeid med Harvard Business Review satte han seg ned med yrkesaktive fagfolk mellom 28 og 58 år, og spurte hva de angret mest på av sine karrierevalg.

Gruppen var variert og representativ: Han snakket blant annet med en 39 år gammel administrerende direktør i en stor investeringsbank, en selvstendig næringsdrivende fotograf uten nevneverdig suksess, en entreprenør som hadde klart å bli mangemillionær, og en administrerende direktør fra den berømte Fortune 500-listen.

Det var fem dominerende temaer som skinte gjennom hos dem alle. Og enda viktigere: Effekten av dårlige karrierebeslutninger og uoppfylte forventninger om egne karrierer føltes like godt hos alle aldersgrupper.

 

Her er de fem vanligste tingene de angret på i karrieren:

 

1. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde tatt jobben bare for pengene.

Den desidert største kilden til anger kom fra dem som hadde valgt høyt betalende, men lite tilfredsstillende karrierer. Tidligere forskning viser også at god lønn ikke er noen varig motivator i karrieren.

Hva som var overraskende, var følelsen av hjelpeløshet disse personene sto overfor.

En bankmann forklarte: "Jeg drømmer om å slutte hver dag, men jeg har for mange økonomiske forpliktelser."

 

2. Jeg skulle ønske jeg hadde sluttet tidligere.

Jevnt over, ønsket de som hadde sluttet i jobbene sine for å forfølge lidenskapen, at de hadde gjort det tidligere.

Usikkerhet på arbeidsmarkedet, og ønsket om en stabil inntekt er to av grunnene til at 80% av dem som er misfornøyde med jobbene sine ikke sluttet når de vet at de burde.

En salgskonsulent i gruppen uttalte: "De årene kunne vært brukt til å jobbe med noe som faktisk betydde noe for meg. Disse årene får jeg aldri tilbake"

 

3. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å starte mitt eget firma.

Etter hvert som økningen i lønnsinntektene stagnerte, sa fagfolk i undersøkelsen at de begynte å lengte etter mer kontroll over livene sine. Det logiske svaret? Å bli sin egen sjef, isteden for å være ansatt i andres selskap.

En fersk studie viste at 70% av ansatte ønsket at sin nåværende arbeidsgiver ville hjelpe dem med å starte en egen virksomhet i fremtiden, men bare 15% sa at de hadde tro på at de faktisk hadde det som trengs for å driste seg ut på egenhånd.

Selv Fortune 500-direktøren drømte om frihet som sin egen sjef: "Min største anger er at jeg er en wantrepreneur. Jeg har aldri klart ta steget og starte noe fra scratch."

 

4. Jeg skulle ønske jeg hadde brukt min tid på skolen mer produktivt.

Til tross for høye studielån, viser det seg at for omtrent 86% er høyere utdanning en god investering. Selv om flere tar høyere utdanning enn tidligere, ønsket mange av deltakerne i undersøkelsen at de hadde brukt skoleårene til å sikte seg inn mot en virkelig givende første jobb etter studiene.

En biolog fortalte om hennes collegeerfaring: "Jeg hadde det latterlig travelt med å fullføre det som i ettertid viste seg å være de beste og mest ustrukturerte årene av mitt liv."

Etter å ha stiftet familie og skaffet seg boliglån, var det mange som ønsket, men som ikke kunne finne plass til å gå tilbake til skolebenken for å forbedre karrieremulighetene.

 

5. Jeg skulle ønske jeg hadde lyttet mer til magefølelsen.

Flere personer fortalte om tapte karrieremuligheter, og mange tapte "nå-eller-aldri øyeblikk."

Nyere teorier innen psykologi understreker viktigheten av å identifisere disse noen ganger uforutsigbare, men potensielt givende muligheter for endring, og hoppe på disse mulighetene til å ikke-lineært avansere i karrieren.

 

Hva kan man lære av dette?

Gulati oppsummerer med at istedet for å undertrykke dem, bør følelsene man har rundt anger i karrieren holde en privilegert plass i det emosjonelle repertoaret.

Forskning viser at anger kan være en kraftig katalysator for endring, og langt på vei oppveie de kortsiktige emosjonelle nedturene.

Som den kjente psykologen Dr. Neal Roese nylig uttalte:

– I gjennomsnitt er anger en nyttig følelse. Det kan også være en inspirerende opplevelse. Men det betyr at vi må artikulere og feire våre skuffelser, og ha forståelse for at det er vår evne til å oppleve anger, og lære av det, som til slutt vil forme vår fremtidige suksess.