Alumn er latin, og oversettes til «tidligere student». Med den definisjonen er alle tidligere studenter alumner, uansett om du registrerer deg i et alumnusnettverk eller ikke.

Du er en alumn for den skolen du har studert ved. I Norge har alumnusordninger ved universiteter og høgskoler som formål å holde kontakt med studenter som er uteksaminert.

Det er nettverk og en møteplass for tidligere og nåværende studenter, fagmiljøer og ansatte som er tilknyttet til utdanningsinstitusjonen.

Alumnusnettverk har lenge vært vanlig i USA og flere land, men er et relativt nytt fenomen i Norge. I de siste årene har stadig flere universitet og høgskoler fått en alumnusordning her til lands.

Noen har hatt alumni i flere år, mens andre har akkurat fått ordningen. For eksempel innførte Universitetet i Agder en alumni så nylig som i 2019.

 

NTNU Alumni

NTNU Alumni ble etablert allerede i 2003, ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Vilde Lovise Støfring Rørvik er på siste året av en master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. Hun er også studentassistent for NTNU Alumni, og kan fortelle om NTNUs alumnusordning.

De beskriver ordningen slik: «NTNU Alumni er et nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og NTNU». Nettverket kan gi deg:


 

  • Tilgang til et verdensomspennende profesjonelt nettverk.
  • Faglig påfyll, og mulighet til nettverksbygging og samarbeid.
  • Kompetanse fra NTNU, gjennom samarbeid og forskningsprosjekt, gjesteforelesninger, studentoppgaver og praksisordninger.

 

Vilde sine arbeidsoppgaver, for NTNU Alumni, har vært å samle inn oppdatert informasjon om tidligere studenter ved NTNU.

– Dette er hovedsakelig informasjon om bransjen de jobber i, hvor de jobber, hvilket land de bor i og lignende, forteller hun.

NTNU følger også med på sine internasjonale studenter. Vilde har jobbet mye med å innhente informasjon om for eksempel alumner fra Italia.

LES OGSÅ: Nyutdannet: Nyttig erfaring eller høy lønn?

 

Flere ordninger

Vilde forteller at ved NTNU kan man melde seg inn i et alumnusnettverk for å få informasjon og invitasjon til fremtidige arrangement, seminarer og liknende.

I tillegg vil man motta informasjon om for eksempel kurs og muligheter for videreutdanninger.

– NTNU Alumni har rundt 45.000 registrerte medlemmer, og rundt 100.000 alumner verden over, som ikke medlem.

Ved flere av utdanningsstedene er det satt i gang flere subalumni-ordninger, som retter seg mot et spesifikt utdanningsløp eller grupper. For eksempel melder OsloMet på sin nettside at stadig flere utdanninger ved universitetet har sin egen alumnigruppe.

Vilde jobber selv med NTNU Handelshøyskoles egen alumnusordning, som drives av studenter som en studentorganisasjon. Hun var nestleder der i 2019.

– Ved NTNU Alumni Handelshøgskole melder man seg ikke inn, men blir regnet som alumn når man har fullført en masterutdanning ved skolen. Hovedarrangementet er en «alumnikveld», som blir arrangert en gang i året.

Her blir nåværende og tidligere masterstudenter invitert til en kveld i Trondheim, med mat, underholdning, foredrag og nettverksmingling.

Hvor lenge kan man være alumner?

– Jeg tror ikke det en noen grense for hvor lenge man kan være alumn, det blir man regnet som resten av livet. Men man bestemmer selv hvor mye man vil involvere seg i alumnusordningen.


 

Vil benytte seg av ordningen

Vilde studerer fortsatt og er derfor ikke en alumner før til neste år. Når den tid kommer vil hun benytte seg av det alumnusnettverket har å by på.

– I veldig mange bransjer, også økonomi og finans, er det godt å ha et nettverk sentralt. For eksempel er «alumnikvelden» til Handelshøgskolen en god arena for å møte tidligere klassekamerater, og holde seg oppdatert på hvor de jobber og hvilke stillinger de har.

– Eldre alumner som har vært i arbeidslivet ett par år, kan dele av sine erfaringer.

Hun ser i tillegg verdien av å få informasjon om arrangementer i regi av NTNU Alumni som blir arrangert i nærheten. Det er mange muligheter for spennende og nyttige møter. For eksempel kan hun delta på frokostseminarer.

– På denne type arrangementer får man ofte høre om relevant forskning og få faglig påfyll. Man blir aldri utlært, sier Vilde.

LES OGSÅ: Slik imponerer du under jobbintervjuet

 

Viktig med nettverk

Vilde vil anbefale studenter å være aktiv i alumnusordningen, og delta på arrangementer og lignende. Særlig er verdien av nettverksbygging noe hun fremhever flere ganger.

– Behovet for nettverk har alltid vært viktig, men jeg føler at dette ikke alltid blir belyst så bra.

Hun viser til NAV sin bedriftsundersøkelse fra 2017. Der kommer det frem at fire av ti bedrifter brukte ikke-offentlige kanaler ved sist ansettelse.

Stillingene ble i stedet besatt via intern rekruttering, bruk av nettverk eller bemanningsbyrå.


 

Vær en ressurs for studiestedet

– Alumni har mange positive sider for skolene. Hos NTNU åpner de blant annet opp for at alumner og deres bedrift kan samarbeide med NTNU i forskningsprosjekt, avslutter Vilde.

I tillegg til nettverksbygging og påfyll av kunnskap, vil du som en alumner få muligheten til å være en viktig ressurs for ditt tidligere utdanningssted. Du kan for eksempel stille som gjesteforeleser, og vise muligheter i arbeidslivet for nåværende studenter.

Du kan også tilby praksis i din bedrift, gi tilbakemelding på utdanningens kvalitet, og være sensor og representant i styrer og utvalg.

Du kan registrere deg i et alumnusnettverk på ditt studiested sine nettsider. Flere steder kan du registrere deg også før du er ferdig med studiet.