Studenter som har jobbet ved siden av studiene er mer attraktive enn andre når de skal ut i arbeidslivet.

Ekstraarbeid ved siden av studiene er det som blir høyest verdsatt i ansettelsesprosessen. Arbeidslivserfaringen viser nemlig at det er en ambisiøs person med vilje og interesse for noe mer utover studiene arbeidsgiver man har å gjøre med.

Slike kandidater har mest å vinne på arbeidsmarkedet, skriver Webfinanser, som gjengir deler av undersøkelsen utført av Thomson Fakta.

Undersøkelsen viser også at 15 prosent av HR-ekspertene rangerer språkkunnskaper høyt. 7 prosent sier at utenlandsstudier og deltakelse i foreningslivet er viktig. Sosial kompetanse og personlighet scorer også bra.

– Det er viktig for arbeidsgiverne å se at kandidaten har noe mer kompetanse og erfaring utover studiene, og at man klarer å holde flere baller i luften samtidig.

– Det kan være avgjørende at en person har arbeidslivserfaring, sier Annica Israelsson, HR-redaktør i Thomson Fakta, til Webfinanser.

Relevant jobberfaring i kombinasjon med studier vil ifølge Andreas Wettre i The Performance Group gi deg en fordel i konkurransen om de gode jobbene etter fullførte studier.

 

Ekstrajobb påvirker ikke studiene

Det er liten sammenheng mellom hvor mye man tjener ved siden av studiene og studieforløp, skriver Universitas.

– De som tjener mer enn inntektsgrensen har tilnærmet samme studieprogresjon som de som tjener mindre, sier forsker Vibeke Opheim ved NIFU STEP til studentavisen.

NIFU STEP står bak den ferske rapporten som bygger på tall fra Ligningsregisteret og Lånekassen.