Handels- og servicenæringen (HSH) frykter at tallene fra en ny undersøkelse kan ramme unge som skal inn på arbeids- og boligmarkedet.

- Vi er urolige for de unge som skal inn på arbeids- og boligmarkedet, sier administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen til Dine Penger.

I en ny undersøkelse gjennomført blant HSHs 14.000 medlemsbedrifter i handels- og tjenestesektoren kommer det frem at syv av ti bedrifter tror på ingen eller moderat vekst for egen virksomhet i 2011.  Kun én av seks virksomheter svarer i samme undersøkelse at de planlegger å ansette flere medarbeidere i løpet av det kommende halvåret.

Madsen peker på at bedriftene i denne handels- og servicenæringen har mange unge medarbeidere, fra ufaglærte til høyt utdannede eksperter. De nye signalene antyder at det kan bli vanskeligere for unge å få seg jobb.

 

Ledigheten øker

«Med strammere krav til egenkapital ved boligkjøp, blir mange førstegangsetablerere i tillegg ekskludert fra boligmarkedet,» skriver HSH i en pressemelding.

Tall fra Nav viser at ledigheten for dem under 25 år er på vei oppover og nærmer seg det høye nivået fra 2005. 4.600 lærlinger står uten lærlingplass.

- Jeg er urolig for at den moderate og skjøre veksten kan skape høyere ungdomsledighet, også fordi pensjonsreformen forutsetter at eldre står lenger i jobb, sier Madsen i intervju med Dine Penger.

Madsen mener regjeringen nå må hjelpe bedriftene til å rekruttere slik at man kan forhindre en større gruppe av arbeidsledige unge.

Kilde: Dine Penger / VG Nett, HSH