Hele 73 prosent av norske sjefer mener at svenske arbeidere har høyere arbeidsmoral enn nordmenn, i følge en fersk undersøkelse fra rekrutteringsselskapet Proffice.

– Her i Proffice får vi ikke unge nordmenn til å ta jobber man blir møkkete på hendene av. De vil ikke ha jobber hvor det er for varmt, for kaldt, for tunge belastninger, for ditt og for datt... De er veldig kravstore.

– Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten svenskene! For de tar disse jobbene. Vi har mye å lære av svenskene, sier Proffice-direktør Stein André Haugerud til DN.no.

 

Kresne nordmenn

Stein André Haugerud sier de har størst utfordringer med å få tak i norske søkere til jobber innen lager, logistikk, handel- og serviceyrker. Han mener svenske arbeidsinnvandrere er en stor ressurs for landet vårt.

– Nærmere 20 prosent av vikarene våre her i Norge er svenske, og disse er særlig å finne i ulike serviceyrker, i helsesektoren og i jobber som krever hardt fysisk arbeid, opplyser han.

I dag mangler Norge 70.000 ansatte innen de fleste felt i både offentlig og privat sektor. Haugerud mener at disse tallene ville vært dobbelt så høye uten svenskene. I Norge har nå over 68.000 svensker skattekort for 2012, i følge tall fra Skattedirektoratet.

Hele 83 prosent av ledere innen handel, og 85 prosent av ledere innen hotell, restaurant og andre serviceyrker mener at svensker har høyere arbeidsmoral enn nordmenn. Dette er også bransjene hvor svenskene oftest blir rekruttert.

Ledere innen alle yrkesgrupper mener at svensker jevnt over har høyere arbeidsmoral.

I Proffice-undersøkelsen er det ikke bare svenskene som kommer godt; 52 prosent av lederne mener også at øvrige arbeidsinnvandrere har høyere arbeidsmoral enn nordmenn.