Mens ingeniørstudentene har opplevd å få opptil flere jobbtilbud før de er ferdige med studiet, og i tillegg hatt en gjennomsnittlig startlønn på rundt en halv million kroner, går det nå mot tøffere tider for denne studentgruppen.

Nå melder bransjen at behovet for ferske ingeniører er mindre, og det siste året har arbeidsledigheten for nyutdannede ingeniører fordoblet seg.

 

Doblet arbeidsledighet

Mens 93 prosent av nyutdannede ingeniører stod i arbeid et halvt år etter endt studie i 2013, var tallet nede i 87 prosent i fjor. I løpet av det siste året har arbeidsledigheten økt fra fem til ti prosent.

Det kommer frem av Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse, gjort blant studenter som ble ferdige med studiet våren 2014.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randaberg, oppfordrer imidlertid unge til å velge ingeniørutdanning.

– Hvis trenden fortsetter er det ikke heldig, men det vil fortsatt være veldig smart å velge en slik utdannelse. Avansert teknologisk kompetanse trengs fremover og, sier Randeberg til Dn.no.

 

Urolig økonomi

Det er blant annet nedgangen i oljeprisen som har ført til urolig økonomi og en nedgang i sysselsettingen for denne sektoren. Ifølge Teknas undersøkelse svarer 56 prosent av medlemmene at de er i en studierelevant stilling. Tallet har ikke vært så lavt på 10 år.

Både Statoil og ingeniørselskapet Reinertsen har redusert sysselsettingen i 2015. Reinertsen ansatte 26 ferske ingeniører i fjor, men har ikke lagt ut noen ledige stillinger hittil i år.

– Det er overskudd på ingeniører, sier direktør for forretningsutvikling Geir Suul til Dn.no.