En studie fra BI viser at det som jobbsøker ikke lønner seg å forsøke å være kreativ på CV-en. Alle avvik fra det formelle slår nemlig negativt ut.

For en jobbsøker vil det i tillegg til å kunne vise til best mulig kvalifikasjoner, være essensielt å skille seg ut i mengden søkere – og CV-en har i så måte vært et verktøy.

Nå viser studien at virkningen av å skille seg ut er svært usikker.

– Når mange konkurrerer om jobben, vil arbeidsgiver ofte vektlegge negativ informasjon.

– De er redde for å bli lurt av kandidaten og ser etter grunner til å sile søkere ut av bunken for de mest interessante kandidatene, sier førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

 

Formell CV best

Sammen med Lisa Tegner og Øyunn Larssen gjennomførte Arnulf et eksperiment med en reell jobbutlysning.

Tolv søkere fikk skrevet CV-ene sine i tre ulike utgaver: formell layout på hvitt papir, på pastellfarget papir og i en «kreativ» utgave som skulle skille seg ut. Innholdet var likt i alle tre tilfellene.

Forskning.no skriver at resultatene, som presenteres i tidsskriftet European Journal of Work and Organizational Psychology, var meget klare:

Farget papir hadde en klart negativ effekt, mens det «kreative» formatet var verst.

– Studien viser at arbeidsgivere lar seg påvirke av fullstendig irrelevante sider ved innsendte søknader og CV-er. Alle avvik fra et formelt format reduserte sjansen for innkalling til intervju, fastslår forskeren.

Studien viser også at de med formell CV hadde nesten dobbelt så stor sjanse til å komme til intervju som de med «kreativ» søknad.


 

Skumleser CV-en

Ved nyansettelser er det vanlig å grovsortere aktuelle jobbsøkere på bakgrunn av innsendt CV.

Arnulf forklarer at enkelte arbeidsgivere kun bruker 45 sekunder på å skumlese en CV før de legges i «uaktuell», «kanskje» og «interesssant»-bunker.

– Kandidater med sikre kvalifikasjoner for jobben bør ikke rote bort sjansene sine med en utradisjonell type CV, fastslår Arnulf.

Arnulf synes det er beklagelig at sammenhengen mellom lesning av CV og valg av rett kandidat ofte er svak.

– Arbeidsgivere bruker ofte ingen klar og systematisk framgangsmåte, og kan være vage med hensyn til suksesskriterier for jobben, sier han til forskning.no. 

Han mener det som skal til for å øke sammenhengen er å sammenligne alle kandidater i et nøytralt, felles format, for eksempel digitalt.

Kilde: forskning.no