(StudentTorget.no):

Først av alt: fra og med i år vil selvangivelsen kalles skattemeldingen. Og skattemeldingen for inntektsåret 2016 vil fra og med i dag være tilgjengelig for alle skattebetalere på Altinn.no. Men selv om skjemaet ser ferdig ut, må du sjekke tallene nøye.

 

Som student endrer livssituasjonen seg ofte raskt. Dersom du har blitt boligeier eller forelder det siste året må du selv passe på å få de fradragene du har rett på. 

 

Det første du bør sjekke er om lønnen som er oppført i skattemeldingen faktisk stemmer med inntekten du hadde i 2016. Det er ikke uvanlig at studenter har flere arbeidsgivere i løpet av et år, og det er viktig å sjekke at alle inntekter er oppført. Dersom dette beløpet er for lavt, risikerer du tilleggsskatt. 

 

Det er også viktig å passe på at du får de fradragene du har krav på. Alle fradragene er nemlig ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

 

LES OGSÅ: Lei av å være blakk? Lær deg å spare

 

Kostnader til utdanning

Viktige frister

30. april: Frist for å endre og levere selvangivelsen

30. april: Frist for å søke om utsatt leveringsfrist på selvangivelsen

10. august: Klagefrist for juni-oppgjøret

I utgangspunktet får man ikke fradrag for kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. Men kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og/eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, er fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt.

 

Er du arbeidstaker, er det i tillegg en forutsetning for fradragsrett at du er i et arbeidsforhold hvor utdanningen er relevant, for eksempel vedlikehold av et flysertifikat hvis du er yrkesaktiv som flyger.

 

Du har rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen, som for eksempel undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og skolebøker. Disse kostnadene inngår i minstefradraget (post 3.2.1), dersom du velger minstefradrag i stedet for fradrag for faktiske kostnader (post 3.2.2).

 
 

Student og pendlerfradrag

Dersom hovedgrunnen til at du bor borte fra foreldrehjemmet er studier, regnes du ikke som pendler, selv om du har en deltidsjobb ved siden av studiene. Men om du for eksempel i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet, og derfor bor borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, har du krav på pendlerfradrag i denne perioden.

 

LES OGSÅ: Studentbudsjettet som holder

 

Kostnader til doktorgrad

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag.

 

For doktorgradsmiddag etter disputas kan du trekke fra inntil 24 450 kroner, men maks 1 227 per kuvert (satser for inntektsåret 2016), dersom du ikke kan dokumentere høyere kostnader.

 

Fradraget gjelder kun for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner.

 

Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget.

 

Fradraget føres i skattemeldingens post 3.3.7 Andre fradrag. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

 

SE VIDEO: 5 ting du må vite når du skal inn på boligmarkedet

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen.

 

BSU-fradraget gis til og med det året du fyller 33 år. For at du skal ha krav på fradraget, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag. Hvis du ikke har så høy inntekt, faller fradraget bort.

 

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den på en egen linje under "Foreløpig beregning av skatter og avgifter" på nest siste side i skattemeldingen din. Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

 

Sats for skattefradrag: 20,0 %

Maksimalt årlig sparebeløp: 25 000 kr

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen: 300 000 kr

 

(Disse satsene gjeder for inntektsåret 2016)

 

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Eksempler på dette er Airbnb og nabobil.no. 

Forretningsmodellene i delingsøkonomien bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger.

Hvordan stiller det seg skattemessig, når ytelser og motytelser utlignes? Hva det betyr for din skatt er avhengig av hvilken form for delingsøkonomi det gjelder. Les mer om dette på Skatteetatens nettsider.

 

Finn ALLE fradrag

Det finnes også en rekke andre fradrag som kan gjelde for deg, som rentefradrag og særfradrag for enslige forsørgere. For en komplett oversikt over hvilke fradrag som gjelder for akkurat deg, se Skatteetatens Fradragsveileder.

 
 
(Kilde: Skatteetaten.no)
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: