(StudentTorget.no):

28 000 studielån på til sammen fire milliarder kroner gikk i fjor inn til inkasso hos Statens Innkrevingssentral. Det var en oppgang på 100 millioner kroner fra 2012, og menn er verstingene.
 
Lånekassen tilbyr vanligvis studielån i inntil syv år og har nå totalt 139,7 milliarder kroner utestående i studielån. Fagdirektør i Lånekassen Liv Simonsen, forteller derimot at de fleste blir flinkere til å tilbakebetale gjelden sin etter et par år.
 
– Halvparten av inkassosakene hvert år er nye tilbakebetalere. Altså greier halvparten å rydde opp i det de har utestående, forteller hun til Universitas.
 
Tall fra Lånekassen viser også at dette stemmer. Fra 2003 til 2013 sank antall inkassosaker fra 8,8 prosent og ned til 4,7 prosent. Dette er lavere enn tallene for inkasso i forbrukslån.
 
 
Menn er derimot verstingene til å betale studielånet i tide. I fjor var det 336 000 kvinner som betalte studielån, mot 263 000 menn. Av disse var det 14 300 menn som fikk inkasso på studielånet sitt, mens 13 800 kvinner fikk det samme.
 
Har man problemer med å betale studielånet kan man søke om betalingsutsettelse i inntil tre år, og rentefritak hvis man har lav eller ingen inntekt. 
 
I forrige måned varslet Lånekassen at de kommer til å innføre månedlige innbetalinger av studielånet, samt forsinkelsesgebyr for hver dag som går over betalingsfristen. Lånekassen håper at den nye ordningen vil gjøre det lettere å betale ned på studielånet når det kommer mindre beløp hver måned enn én stor regning hvert kvartal.
 
Selv om Lånekassen strammer inn reglene om nedbetaling, forteller Simonsen at de stort sett er fornøyde med lånetakerne.
 
– Den erfaringen Lånekassen har, er at studentene er gode tilbakebetalere. De forstår at det er et lån som skal tilbakebetales, sier Simonsen til Universitas.