(StudentTorget.no):

Lånekassen har nå gjennomført omgjøring fra lån til stipend for 266 400 studenter. Av disse vil 43 300 studenter få redusert stipend, fordi de hadde for høy inntekt eller formue i 2013.

– 29 100 studenter får redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt over fribeløpet, 8 200 på grunn av formue over beløpsgrensa og 6 200 på grunn av trygdeytelser over beløpsgrensa i 2013, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen i en pressemelding.
 
 

Innhenter likningsopplysninger

 
Basisstøtten til høyere utdanning utbetales som lån, men består studenten eksamen, kan inntil 40 prosent av lånesummen omgjøres til stipend. Dette er forutsatt at studenten er borteboer, og at samlet inntekt og formue ikke overstiger fribeløpene.
 
– Lånekassen innhenter likningsopplysninger fra Skatteetaten for alle studenter som får støtte og som bor borte. Alle fulltidsstudenter får like mye utbetalt i basisstøtte. Det er ikke slik at de med inntekt og formue over fribeløpene får mindre penger, men de får en mindre del av lånet omgjort til stipend, påpeker Liv Simonsen i pressemeldingen.
 
For 2013 var fribeløpene på 151 216 kroner i person- og kapitalinntekt, og 344 021 kroner i formue. I 2015 kan du tjene 162 769 kroner, og ha en formue på inntil 370 304 kroner. Går du over dette beløpet, blir støtten kuttet med fem prosent for hver måned du går over inntektsgrensen.
 
 

Mindre i forsørgerstipend

 
I tillegg til utdanningsstipendet, kan også forsørgerstipend og andre ekstrastipend reduseres om du går over fribeløpsgrensene. Ifølge Lånekassen har 14 700 studenter med forsørgerstipend fått redusert støtten, grunnet inntekt, trygd eller formue som overstiger fribeløpet for 2013.
 
– Studenter flest kjenner beløpsgrensene, og vi tror de som ikke får fullt utdanningsstipend fordi de har hatt for høy inntekt eller formue, er klar over at de har oversteget fribeløpene. De som ønsker å jobbe mer enn fribeløpet gir rom for, kan selvsagt gjøre det. Det har ingen annen konsekvens enn at de får en mindre del av lånet omgjort til stipend, sier Simonsen.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: