(StudentTorget.no):

Studenter som har rett til lån og stipend fra Lånekassen har som hovedregel ikke krav på bostøtte fra Husbanken. Personer som søker bostøtte, skal derfor oppgi om de er studenter. For første gang har Husbanken nå fått tilgang til Lånekassens registre, med oversikt over hvem som mottar studiestøtte. Det har har avdekket at 2300 studenter har unnlatt å opplyse om at de mottar støtte fra Lånekassen. 

 

Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken, forklarer i en pressemelding at det er snakk om store summer.

 

– Kontrollen vi gjennomførte i forbindelse med behandlingen av bostøttesøknadene for februar, avdekket at 2 300 personer hadde unnlatt å opplyse om at de er studenter og mottar støtte fra Lånekassen. Til sammen ville de fått utbetalt 5,7 millioner i urettmessig bostøtte. Bostøtte er en svært viktig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye bokostnader, og det er viktig for tilliten til bostøtteordningen at vi avdekker forsøk på juks, sier han.

 

I snitt ville de avslørte studentene fått om lag 2500 kroner hver for februar måned.

 

Nå vil Husbanken også kontrollere om disse studentene også tidligere har fått bostøtte i strid med regelverket. Tidligere utbetalinger, og urettmessig utbetalt bostøtte vil bli krevd tilbakebetalt.

 

Fakta om bostøtte:
  • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken.
  • I løpet av 2018 mottok 129 000 husstander til sammen 2,7 milliarder kroner i bostøtte.
  • Bostøttemottakerne hadde i 2018 i gjennomsnitt 133 500 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt snaut 2 535 kroner i bostøtte per måned.


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: