(StudentTorget.no):

Har du blitt permittert, men er usikker på hva du skal gjøre eller hvilke rettigheter du har? Her har vi i StudentTorget samlet alt du kan trenge av informasjon hvis du blir permittert:

 

Hva er permittering?

I følge Arbeidstilsynet, er permittering en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt å ikke jobbe, samtidig som arbeidsgiveren er fritatt fra å betale lønn i perioden du er permittert. Arbeidsgiver betaler ut lønn de første 15 dagene etter at du er blitt permittert.  Det er vanlig å skille mellom helpermittering, hvor du er permittert 100 prosent og ikke jobber i det hele tatt, og delpermittering, hvor du jobber en avtalt prosentandel. Er du for eksempel permittert 80 prosent, jobber du 20 prosent.

De ansatte må varsles av arbeidsgiver om at de skal permitteres, senest 14 dager før de blir permittert. Permitteringsvarselet skal ha dato, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og beskrive hvilke dager arbeidsgiver skal betale ut lønn.

Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt frem protokoller fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Her skal det komme frem hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering av de ansatte, og at bedriften har gjort det som kan forventes at de skal gjøre for å unngå dette (nav.no).


 

Dette må du gjøre – registrer deg som arbeidssøker og søk om dagpenger

Blir du permittert, må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og søke om dagpenger. Når du er registrert som arbeidssøker, må du sende meldekort hver 14. dag, og aktivt søke på jobber.

For å ha rett på dagpenger må du ha tjent minst 149.787 kroner de 12 siste månedene, eller 299.574 kroner de 36 siste månedene (2020-tall). Har du utført militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i minst tre måneder i løpet av de siste 12 månedene, kan du ha rett til dagpenger selv om du har hatt lav inntekt.

For å få dagpenger må du ha registrert deg som arbeidssøker. Du må bo eller oppholde deg i Norge. Du må ha blitt permittert på grunn av mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan styre. Du må være permittert minimum 50 prosent for å motta dagpenger. Dagpenger utgjør cirka 62,4 prosent av det du hadde i lønn de 12 siste månedene før du søkte dagpenger, eller gjennomsnittet av lønnen din de 36 siste månedene. Du kan maks få 7190 kroner i dagpenger per uke, før skatt (nav.no).

Er du permittert, må du legge ved permitteringsvarsel når du søker om dagpenger. Dokumenter kan lastes opp sammen med søknad om dagpenger. Permitteringsvarselet må inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse av permitteringen, permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. I tillegg skal arbeidsgiver oppgi om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen, stillingsstørrelsen til de som er permittert og når de permitterte ble ansatt i bedriften.

Tilkallingsvikarer har ikke rett til dagpenger ved permittering, men du kan ha rett til dagpenger på generelt grunnlag, hvis du har tjent nok i løpet av det siste året. Er du student eller under opplæring, har du ikke rett til dagpenger. 


 

Kilder: NAV, Arbeidstilsynet

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: