Sjekk huseier

Huseier ser deg an. Du bør gjøre det samme. Leier du privat bør du ta deg tid til en god prat med din fremtidige huseier. Ville du ha leid ut til huseier dersom rollene var byttet om?

 

Lei ikke usett

Ikke stol på opplysninger fra tidligere leietakere eller huseier. Undersøk både leieobjekt og leieforhold grundig

 

Gå grundig gjennom leiligheten

Få notert ned samtlige skader i kontrakten, slik at du ikke må erstatte disse i etterkant. Husk at for eksempel et svimerke i parketten regnes som skade.

 

Skaff deg skriftlig kontrakt

Muntlig kontrakt er like bindende som skriftlig, men den hjelper lite dersom ord står mot ord i en konflikt senere.

 

Bruk standardkontrakt

På både Forbrukerrådet og Jussbuss sine nettsider finner du standardkontrakter. I tillegg benytter seriøse huseiere ofte Huseierforbundets standardleiekontrakter. Alle tre er utformet i henhold til husleieloven og behandler de fleste konflikter som kan oppstå.

 

Unngå tidsbestemte kontrakter

Ikke bind deg til å leie i en bestemt tidsperiode. Tidsubegrensede kontrakter med oppsigelsesfrist er det sikreste. Vanlig oppsigelsestid er fra 1-3 måneder. Husk at huseier trenger en saklig grunn for å si deg opp, og må følge formelle prosedyrer.

 

Depositum

Huseier ønsker sikkerhet for at du har tenkt å gjøre opp for deg. Derfor opprettes en depositumskonto i banken. Dette er en sperret konto som står i ditt navn. Renter fra kontoen tilfaller deg, mens huseier må betale for opprettelse av kontoen. Vanlig depositumsbeløp er tre måneders husleie.

 

Forskuddsleie

Det er ikke tillatt å kreve mer enn en månedsleie på forskudd.

 

Prisøkning

Det er forbudt å kreve for høy husleie. I tillegg kan ikke huseier øke husleien før etter at du har bodd der ett år og bare så mye som prisene har økt ellers i samfunnet.

 

Gebyrer

Avgifter og gebyrer utover husleie er forbudt. Eksempler på gebyrer er kabel-tv og kontraktundertegnelse.

 

Bare du har adgang

Det er bare du som skal ha nøkkel til leiligheten, og besøk fra huseier skal avtales på forhånd.

 

 

Kilder: Juss-Buss, forbrukerrådet og Kaleidoskopet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: