YS Arbeidslivsbarometer for 2010 viser at hele 93 prosent av norske jobbtakere tillegger gode ledere på arbeidsplassen en viktig eller svært viktig rolle. Kun 67,6 prosent gir lønnsnivået samme viktighetsgrad.

 

Fakta om YS Arbeidslivsbarometer
  • YS Arbeidslivsbarometer måler trykket i norsk arbeidsliv.

  • Årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder.

  • Gjennomført av Arbeidsforskningsinsituttet, AFI, i samarbeid med Gallup på oppdrag for YS.

  • Bygger på analyser av subjektive vurderinger og erfaringer fra norske arbeidstakere, samt dagsaktuell forskning, dokumentasjon og statistikk.

  • En målsetting med YS Arbeidslivsbarometer er å stimulere til en opplyst debatt om arbeidslivsutviklingen.

  • I 2010-barometeret er et representativt utvalg på 2675 norske arbeidstakere spurt.

  • Personene er hentet fra Gallups panel.

  • Deltakerne har tatt stilling til en rekke spørsmål og påstander på nettet.

  • Respondentene er delt inn i fire grupper etter utdanning, inntekt og arbeidstid.

Kilde: Aftenposten

 

– Gode ledere er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. Uten gode ledere presterer du heller ikke maksimalt i jobbsammenheng.

– Dermed får du heller ikke brukt kapasiteten og kunnskapen du har, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Aftenposten.

23,1 prosent sier at det er mangel på gode ledere på arbeidsplassen, mens kun 5 prosent har et avslappet forhold til lederskapet ved at de er likegyldige til gode ledere. 48,1 prosent er relativt fornøyd med lederne i bedriften.

 

Sikker jobb viktigere enn høy lønn

Aftenposten skriver at for norske arbeidstakere er det å ha en interessant og sikker jobb det viktigste for tilfredsheten.

95,2 prosent finner det viktig eller svært viktig å ha en interessant jobb, og 94,7 prosent av arbeidstakerne synes det er viktig eller svært viktig å ha en sikker jobb.

 

Lønn har mindre betydning

YS-leder Kvalheim sier at gode ledere gir tilbakemeldinger som gjør at du kjenner deg verdsatt, og at dette veier tyngre enn lønn.

Hele 28,2 prosent mener nemlig at lønn verken er viktig eller uviktig, mens 3,6 prosent mener det er lite viktig.

– Kjenner du som arbeidstaker at du bidrar optimalt på jobb, blir du mer tilfreds, og dette betyr langt mer enn kroner og øre i lønningsposen, avslutter han.

Kilde: Aftenposten