Styrker eller svekker du sjansene dine for jobb om du ringer til bedriften du søker jobb hos? StudentTorget.no har snakket med tre fagpersoner for å finne et svar.

I mange stillingsannonser er det personer man kan kontakte om man har spørsmål. Telefonsamtalen kan slå ut både positivt og negativt.

Kristin Kvanvig, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, mener det er flere gode grunner til å ta en telefon til bedriften en søker jobb hos.

 

– For søker sin del kan det være bra for å få mer informasjon til søknaden og generelt er det lurt å ringe for det kan gjøre at en blir lagt merke til av bedriften, sier Kvanvig.

Hun presiserer at det aldri er en regel uten unntak.

– En bør ha gode spørsmål når en ringer og ikke spørre om innlysende ting. En bør for eksempel på forhånd sjekke om bedriften har nettside og om en finner svar på det en lurer på der, sier Kvanvig.

 

Ringe etter intervju

Kvanvig og forklarer at det er satt av tid fra bedriftens side til å besvare spørsmål.

– Det er allikevel snakk om korte telefonsamtaler, sier hun og forteller at en også kan ringe etter et eventuelt jobbintervju for å takke for intervjuet og presisere at en forsatt er veldig interessert i jobben.

– En bør ikke ringe før det har gått rundt to uker etter intervjuet fordi det kan virke unaturlig om det er like etter, sier Kvanvig.

Om en ikke skulle få jobben så kan fremtidlige søknader dra nytte av at en ringer.

– Da kan en spørre hvorfor du ikke fikk jobben, slik at du kan forbedre deg til neste gang, avslutter Kvanvig.


 

Kvalifiserte spørsmål

Karriereveileder Trude Kvammen Ekker er klar på at det skal være gode spørsmål som stilles hvis en ringer til bedriften en søker jobb hos.

– Jeg har selv vært mottaker av slike telefoner flere ganger og jeg må si at det bør være et godt kvalifisert spørsmål som stilles når en velger å ringe, sier Kvammen Ekker.

I tillegg til å være karriereveileder er hun også daglig leder i Emmali & Ekker Studie- og Karrierevalg.

 

Hvis ikke telefonen har noe innholdsmessig i seg, mener hun at en arbeidsgiver vil fange dette opp. 

– Det er ikke noe pluss å ringe bare for å ringe, sier Kvammen Ekker.

Hvis søkeren har gode spørsmål kan derimot en telefon være gunstig.

– Da husker en vedkommende bedre ved et eventuelt intervju og det er noe som kan slå positivt ut, sier hun og forklarer at en bør fremstå trygg og verbalt solid hvis en skulle velge å ringe.

– Generelt sett er det lurt å ringe, sier Leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten.

Han forklarer at veldig få spørsmål er dumme, så lenge ikke svarene ligger oppe i dagen i ulysningsteksten eller på bedriftens hjemmeside. 


 

Forbered deg

Det er viktig å forberede samtalen godt, mener Hellsten og kommer med tips.

– Forsøke gjerne å få konkretisert hva arbeidsoppgavene går ut på, for eksempel å få beskrevet hvordan en typisk arbeidsuke vil se ut for den som blir tilsatt.

– Det kan også være lurt å spørre om det er noen svært kvalifiserte interne søkere til stillingen.

– Hvis svaret på det er ja, kan man gjøre vurderinger av hvor mye tid og innsats man skal legge ned i søknad med mindre man anser seg selv som svært kvalifisert, forteller Hellsten.

Han mener sjansene for jobb kan styrkes hvis man gjør et godt inntrykk og en bør sørge for at en presenterer seg tydelig for den som tar telefonen i andre enden.

– Regn også med at du vil få en rekke spørsmål tilbake, og da gjelder det å ha forberedt seg godt.

– Det kan tenkes at du før samtalen ligger i den såkalte ”kanskje”-bunken til arbeidsgiver, og at en god samtale kan få deg over i ”ja”-bunken, forklarer Hellsten.

Han anbefaler at en er forberedt på at enkelte arbeidsgivere gjør notater både i og etter samtalen.

Hellsten forklarer at en også kan ødelegge sine sjanser hvis spørsmålene ikke er særlig relevante eller at det er lett tilgjengelig informasjon.

– Det er også lurt å spørre med en gang om vedkommende har tid til å snakke. I tillegg er det lurt å fremstå som strukturert og opptatt av å komme relativt raskt frem til spørsmålene, avslutter han.