Tar svenskene jobbene nordmenn ikke vil ha? Og har de bedre arbeidsmoral? Ja, mener Niklas Johansson i Svenska Föreningen. Men bemanningsbyrået Adecco mener dette handler om noe ganske annet.

Ifølge næringslivsavisen E24 jobber det nå minst 10.000 svensker i Oslo, og beskriver tilflytningen som «busslaster» med svensker over grensen. Dette merker du godt om du skal kjøpe brød og bakervarer på Baker Hansen, Majorstua.

Her er både bakerne og de bak disken svensker, og det er også sjefen. Kun noen få nordmenn jobber der, og de er der kun på deltid.

– Nordmenn virker mer kresne og det virker som de tar litt lett på det. Mens vi fra Sverige er stolte av jobben vår, sier butikksjef Amanda Elf.

Hun har også inntrykk av at unge nordmenn ofte får penger fra foreldrene sine, noe som er uvanlig i Sverige.

– Det er sjelden foreldrene bidrar med penger etter at barna har fylt 16 år, sier butikksjefen.

 

Ikke latere

Svensk arbeidsinnvandring er ikke noe nytt fenomen i Oslo. Rundt forrige år-hundreskifte var svenskene det dominerende innslaget av fremmedarbeidere i byen. Finanskrisen rammet imidlertid nabolandet hardere enn Norge, noe som har medført at eksportindustrien stuper, kommuner skjærer ned i budsjettene, og takket være ansiennitetsregler er de unge de første som blir satt på gaten, skriver E24.no.


Den Svenska Föreningen i Norge mener at tilflytningen har vært med på at svenskene tar jobbene nordmenn ikke vil ha.

– Nordmenn vil ikke jobbe i butikk, på lager, i industrien, på rivningsplasser og på restauranter. Men det vil svenskene! Altså er det egentlig ikke snakk om en konkurranse. Vi tar ofte de jobbene nordmenn uansett ikke vil ha, sier Niklas Johannson i Svenska Föreningen.

Men bemanningsbyrået Adecco avviser at svenskene har bedre arbeidsmoral enn nordmenn.

­– På generelt grunnlag vil jeg si at det ikke er noen forskjell. Men mange av svenskene som er i Norge er her kun for å jobbe. Derfor er de svært motivert. Og vi opplever at de jevnt over er populære og svært godt likt som arbeidstakere. Likevel vil jeg ikke si at de er mer attraktive enn andre, sier informasjonssjef Anne-Stine Talseth i Adecco.

 Svensker i Norge

2007 til 2008 økte antall pendlere fra Sverige til Norge med 30 prosent. Av disse førstegangspendlerne var over halvparten i aldersgruppen 16-25 år. 60 prosent av disse yngste pendlerne ble rekruttert gjennom bemanningsselskaper. En forklaring på den høye ungdomsandelen kan være at en pendlerlivsstil i praksis blir vanskeligere å gjennomføre etter hvert som lønnstakerne stifter familie.


Hele 10 000 svensker pendler til Oslo, som er landets klart største avtaker av svensk pendlerarbeidskraft etter at innpendlingen fra Sverige økte med 45 prosent fra 2007 til 2008. Det er kun fire svenske kommuner som ikke har registrert utpendling til Oslo.

I 2008 ble det kun registrert 1 063 pendlere fra Norge til Sverige, som er en nedgang på 310 personer, eller 23 prosent, fra året før. Oslo og Halden er de desidert største utpendlingskommunene med henholdsvis 259 og 248 utpendlere til Sverige i 2008.

Kilde: SSB

LES OGSÅ: Dette er de vanligste rettighetsbruddene på arbeidsplassen


Glad for hva som helst

Tilbake på Baker Hansen forteller butikksjefen Elf, at hun kun dro til Norge for å tjene penger.

– Jeg hadde aldri dratt til Norge hvis det ikke var for å tjene penger. Vi svensker er nok mye ivrigere når vi kommer for å søke jobb. Og vi arbeider flittigere fordi vi har mer behov for en jobb. Jeg tror svensker tar jobber nordmenn ikke vil ha. Og da jeg kom hit ble jeg kjempeglad for å få en kaféjobb, sier Amanda Elf.

Hun ansetter svensker selv om de ofte ikke planlegger å jobbe mer en ett års tid.


– Unge svensker jobber ofte for å spare opp til en utenlandsreise. Men de er mye mer positive enn nordmenn i jobbsammenheng, og de ønsker å jobbe så mye som mulig. Vi får nesten bare søknader fra svensker. De er glade og vil arbeide, mens nordmenn er mer opptatt av hva de tjener, sier Elf.

Informasjonssjefen i Adecco arbeider for et selskap som har 7000 mennesker i arbeid. De gjør hver dag en jobb for kundene og det norske samfunnet, og de representerer mange nasjonaliteter.

– Jeg kan ikke se at svensker skiller seg ut og har en annen arbeidsmoral enn andre. De er veldig flinke og er kjempepopulære hos kundene våre. Likevel tror jeg ikke det handler om nasjonalitet, men om at det kommer personer over grensen som vil jobbe. Da har de ofte et fokus og en motivasjon arbeidsgiverne setter pris på, sier Anne-Stine Talseth.

Hun avviser at svenskene tar jobbene nordmenn ikke vil ha,

– Det er veldig lav arbeidsledighet i Norge. Og innen mange sektorer mangler det arbeidskraft. Så det er ikke slik at svenskene tar jobbene nordmenn ikke vil ha. De fyller et tomrom i arbeidsmarkedet, noe vi spesielt ser innen helsesektoren. Vi i Adecco har svensker innen alle sektorer. Mange av dem er også spesialister med spisskompetanse, sier Talseth.


 

Late nordmenn

Niklas Johansson i Svenska Föreningen står imidlertid fast ved at svenskene har en annen mentalitet til jobb enn nordmenn.

- Mener du nordmenn er late i jobbsammenheng?

– Ja, hvis man sammenlikner med svensker så mener jeg det. Men husk, svenskene er her for å jobbe og ønsker å prestere bra. Vi har høyere arbeidsmoral, noe som skyldes den svenske mentaliteten. Nordmenn har blitt mer bekvemme på jobben og tar det ikke like seriøst.  Svensker er mer glade i, og passer på jobben sin. De håper på fordeler og utvikling, sier Johansson.

– Svensker gir det lille ekstra. Vi er innstilt på å jobbe overtid, er mer nøyaktige og har høy yrkesstolthet. Man er stolt av jobben sin, selv om det er på McDonalds, sier han.

- Hvorfor vil så mange svensker jobbe i Norge?

– Det er nok først og fremst fordi det er lett å få jobb og tjene penger her, i tillegg til at man raskere kan få en karriere. Også er det noen som kommer for opplevelsens skyld, sier Johansson. Og legger til:

– Det er jo nesten flaks for Norge at så mange svensker jobber innen handel og service.  Hva ville skjedd om alle flyttet hjem på samme dag?