(StudentTorget.no):
 
 
Om lag 1000 kilometer vest for Norge ligger Island, øyriket som stort sett består av norske etterkommere. Island er verdens attende største øy og den nest største i Europa, etter Storbritannia. 
 
Island ble hardt rammet av finanskrisen i 2008, men de har virkelig klart å lande på beina. I dag regnes levestandarden som høy, og den økonomiske situasjonen i landet er på stø kurs i riktig retning. 
 
Særlig hovedstaden Reykjavík, hvor halvparten av Islands befolkning bor, er kjent for å være over gjennomsnittet moderne og trendy. Innen mote, design, musikk og uteliv er visstnok Reykjavík stedet for dem som liker å ligge ett hakk foran alle andre.  

 Fakta
Hovedstad: Reykjavík
 
Folketall: 308 910
 
Areal: 103 000 km2
 
Tidssone: UTC+0 (Én time bak Norge vinterstid, to timer bak Norge sommerstid)
 
Offisielt språk: Islandsk
 
Valuta: Islandsk krone (ISK)
 
(Kilde: Snl.no)

Studiemuligheter og utdanningssystem

Har du ikke bestemt deg for hva eller hvor du skal studere enda, kan du bruke Studievalg.no eller Studyiniceland.is. Studier på engelsk kan du finne her

I 2013 var det 19 norske helgradsstudenter som studerte på Island, i tillegg til 26 norske delgradsstudenter.

På Island finnes det syv universiteter, og også en rekke private og offentlige høyskoler. Det er flest studiemuligheter på breddeuniversitetet University of Iceland, som ligger i hovedstaden Reykjavik. Her er det om lag 14.000 studenter fordelt på 25 fakulteter, og det det finnes studietilbud blant annet innen medisin, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, naturvitenskap, ingeniørfag og pedagogikk.

Skoleåret på Island er likt som i Norge, og deles i to semestre. Første semester starter i slutten av august eller i begynnelsen av september, og varer til utgangen av desember. Vårsemesteret starter i januar og varer til utgangen av mai eller starten av juni.

 

Språk

 
Undervisningsspråket på Island er hovedsakelig islandsk, men de fleste lærestedene tilbyr også hele grader med undervisning på engelsk. I noen fag er også deler av pensumet på nordiske språk, deriblant norsk. Det er vanligst at nordmenn som studerer på Island velger engelskspråklige studier.
 
Hvis du ønsker å studere på det lokale språket, finnes det muligheter for islandsk språkkurs ved de aller fleste lærestedene. Du kan få språkstipend fra Lånekassen for å finansiere dette. Det kan du lese mer om i avsnittet «Kostander og studiefinansiering».

 

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskravene ved de islandske universitetene er som regel generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Enkelte fag krever også en bestått opptaksprøve. Ordinært studiepptak skjer vanligvis i mai/juni for førsteårsstudenter som skal begynne på høstsemesteret i august/september. Noen skoler og studieprogrammer har også studiestart på vårsemesteret, som starter i januar. Til disse vil søknadsfristen som regel være i oktober eller november året før. 

LES OGSÅ: Studielandsguide Romania

Du søker om opptak på de ulike utdanningsinstitusjonenes hjemmesider. Der vil du også finne all nødvendig informasjon knyttet til søknadsprosessen. Noen utdanningsinstitusjoner vil kreve motivasjonsbrev og anbefalingsbrev
 
Om du skal studere på engelsk må du sannsynligvis ta en språktest. Du kan da for eksempel ta en IELTS- eller en TOELF-test. TOELF-testen kan tas i Moss og koster 1500 kroner. IELTS-testen koster 2395 kroner og kan tas i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim. Begge testene kan tas opptil to år før du starter studiene. Påmelding til TOELF-testen skjer her, og til IELTS-testen, her, men sjekk med studiestedet om du trenger å ta den først. Noen steder holder det om du har en firer i engelsk på vitnemålet.  

 

Kostander og studiefinansiering

Ved de private universitetene må du betale studieavgift, men ved de statlige universitetene kreves bare et lavt registreringsgebyr på noen hundre kroner, som tilsvarer satsene ved norske offentlige universiteter. 

LES OGSÅ: Vil droppe forelesningene til fordel for aktiv læring

For å få støtte til utdanning på Island må du være tatt opp som student til en fulltidsutdanning, siden det ikke gis støtte til deltidsutdanning i utlandet. Du kan få støtte til å ta en hel grad eller deler av en norsk grad i utlandet.
 
Basisstøtten på 97 850 kroner per undervisningsår, og er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid i Norge. Dersom du består eksamen og ikke tjener mer enn Lånekassens fribeløp på 157 265 kroner eller har en formue på mer enn 357 782 kroner i 2014, kan opptil 40 prosent av basisstøtten bli gjort om til stipend.
 
For skoleåret 2014-2015 er støtten til skolepenger på Island, og andre nordiske land, inntil 58 854 kroner. Denne støtten blir kun gitt som lån. 
 
Du kan også få reisestøtte til to tur-retur reiser Norge-Island per undervisningsår. Maksbeløpet er 7 668 kroner per studieår, og egenandelen er 2 197 kroner per studieår.
 
Du kan få språkstipend fra Lånekassen for å finansiere språkkurs på Island. Det er et krav om at kurset må være på minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst fire uker fordelt over minst tre dager per uke. Språkkurset må tas før hovedutdanningen, men inntil to uker av kurset kan gå parallelt med hovedutdanningen. Stipendet, som utgjør 17 675 kroner, blir utbetalt etter at språkkurset er avsluttet. Du kan ikke få støtte til språkkurs til samme språk mer enn én gang. 
 
Lånekassen dekker derimot ikke semester med språklig tilrettelegging i Norden, slik de gjør for studier i andre ikke-engelskspråklige land. 
 
Det islandske utdannings- og kulturdepartementet tildeler noen få stipend til internasjonale studenter. Klikk her for å lese mer om dette.
 
Husk også at det finnes en rekke stipender og legater i tillegg til det man kan få fra Lånekassen. Dette kan du lese mer om her.
 
De ulike satsene og vilkårene for studiestøtte fra Lånekassen gjelder for studieåret 2014/2015. Disse kan endres fra år til år.

Boforhold og prisnivå 

 Nyttige linker: 
 
Finne studier på Island: 
 
 
Påmelding til språktester:  
 
 
Andre nyttige linker:

Du kan få hjelp av lærestedet til å finne et sted å bo. Kontakt det kontoret for internasjonale studenter, men vær tidlig ute da studentboligene forsvinner fort. 

Ellers kan det være vanskelig å finne en leilighet på Island. Du kan bruke The Student Rental Agency eller Rental Agency for å finne frem til ledige leiligheter. Sistnevnte koster det penger å få hjelp av. 
 
Prisnivået på Island er akkurat litt høyere enn det svenske. Prisene på dagligvarer er nokså like de norske, mens leieprisene er en del lavere. 
 

Praktisk informasjon

Du trenger ingen form for visum for å studere på Island, men etter seks måneder må du melde i fra om at du har flyttet mellom land i Norden. Du vil da bli medlem av den Islandske trygdeordningen. 
 
Kultur
 
Reykjavik er en liten, moderne storby som byr på en haug av kulturopplevelser. Befolkningen her er relativt ung, og faktisk har over halve den finske befolkningen slått seg ned i hovedstaden. Ellers byr Island på noe av den peneste naturen du finner. Vulkaner, varmekilder, geysirer og nordlys er noe av det landet er kjent for, og den islandske naturen kan gi hvem som helst hakeslepp. 
 
Islenderne er kjent for å være stolte av språket sitt, som i mye større grad enn de andre nordiske landene har tatt videre tradisjonene fra norrønt. Det har de tenkt til å fortsette med. Mens resten av europa tar i bruk engelske ord på nye ting som fastfood og hamburgere, lager islenderne sine egne.   
 
Ellers er islenderne snille og greie. Det er dog ikke så mange av dem. Innbyggertallet var i 2013 315 281. De er glad i sjømat, islenderen og språket sitt, og er ikke fremmede for å ta seg en fest.