(StudentTorget.no):

Karrieredagen på BI i Oslo ble et fint møtested for bedrifter og studenter. Norske og internasjonale bedrifter fikk muligheten til å profilere seg, og studenter og nyutdannede fikk mulighet til å komme i kontakt med dem. 

En mulighet flere benyttet seg av. 

Flere av bedriftene ga også uttrykk for at mange av studentene hadde imponert dem med gode kunnskaper og en offensiv iver. 

En annen mulighet man kunne benytte seg av, var å sikre seg kulepennner, notatblokker, reflekser og drops til resten av året. 

Se bildene og les hva de ulike bedriftene kan tilby.

 

LES OGSÅ: Den stor talentjakten