E liteskolestudier i Kina krever stor grad av tilpasningsevne, men gir konkurransedyktig kompetanse for fremtiden.

Lily Chen er norsk utvekslingsstudent ved Shanghai Fudan University i Kina. Hun mener det er viktig at Norge og Kina utveksler mer studenter i fremtiden. Ved å studere der tror hun at norske studenter vil få bedre innsyn i landet, større forståelse for behov i markedet, og mer kunnskap om hvordan Kina er oppdelt.

 

 

Ingen vet helt konkret om Kina utvikler seg til å bli en stormakt i fremtiden, og blir større enn USA, men vi kan allerede nå se påvirkningsgraden Kina har på andre land.

På grunn av billig arbeidskraft har veldig mange utenlandske bedrifter valgt å flytte produksjonsfabrikkene sine hit, noe som gir dem en stor profittandel.

Ikke bare når det gjelder vareproduksjon i Kina, men de har også oppdaget fordelen ved å selge varene sine til den kinesiske befolkningen.

De viktigste fagområdene å utvikle seg i mener Chen blir innen shipping, finans, medisin, fiskeri, fornybar energi, og ikke minst som en slags veileder for de kinesiske bedriftene til å gjøre det bedre. Dette gjelder for både å bedre arbeidsmiljø, jobbstandard, og tilgang til den nyeste teknologien.

Det er nok først og fremst innen shipping og frakt, og Kina trenger det nyeste innen teknologi. Det er ingen tvil om at landet vil satse mer på «research and development» framover, men trenger nok mer erfaring og mer kunnskap utenfra. Shipping har alltid vært aktuelt i Kina, men jeg vil også tro at det nå legges større vekt på miljøvern i landet.


 

Nedgang i antall studenter

Næringsminister Trond Giske uttalte nylig at Kina vil være en av Norges største konkurrenter i næringslivet den kommende tiden. Dagsavisen fulgte opp med en artikkel om en halvering i antall studenter fra Norge til Kina og India de siste to årene - noe som er stikk i strid med regjeringens uttalte målsetting.

Utvekslingstudenten Chen støtter næringsministerens uttalelser, og mener det vil alltid foreligge et konkurransefortrinn ved å studere i verdens mest folkerike land, i hvert fall hvis man vil jobbe innenfor handelsvirksomhet.

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI mener viktigheten av studentutveksling mellom Norge og Kina ikke kan understrekes nok.

Vi må forstå Kinas rolle, og hvor avgjørende denne er i fremtiden. Forretninger mellom Kina og Norge innebærer et potensial vi knapt skjønner omfanget av, forteller Arnulf.

Den kulturelle avstanden mellom landene er vesentlig større enn for eksempel mellom Norge og USA, og man må ha vært tilstede i Kina over en lengre periode for å forstå dette. Organisasjoner i Norge har ikke sett dette fullt ut, og kompetansen er i dag for liten.

Derfor er det avgjørende at Norge sender studenter til Kina for å tilegne seg denne forståelsen.


 

Tøffere studieovergang

Chen forteller om en svært tøff studenthverdag i Kina.

Det kreves mye mer av studentene, og man må holde seg selv i øra hele tiden når det gjelder skolearbeid.

Men jeg vil tro at undervisningsformen i Kina varierer fra skole til skole, og at det har mye å si hvilket universitet man går på. For kinesiske studenter er tiden før universitetet verst, hvor det gjelder å få best mulig karakter for å kunne komme inn på de beste utdanningsinstitusjonene.

Qinghua University i Beijing og Fudan University i Shanghai er to av de beste skolene i Kina, og de universitetene med største konkurranse om plassene.

Livet som student for lokale kineserne er nok betegnet som relativt greit i forhold til hva de er vant med fra de var yngre, men for nordmenn blir dette en litt hardere overgang.

Maten i Kina er også forskjellig fra i Norge, men du finner allikevel det meste i storbyene. Andre ting som også kan virke ukjent er kulturen og infrastrukturen i landet, forteller Chen.

 

 

Liten effekt av Fredsprisen

De fleste som kommer fra Norge til Kina studerer først og fremt kinesisk, men også fag som markedsføring, kunst og kultur, og emner som er relatert til Kina generelt, blant annet kinesisk økonomi.


 

Hvordan opplever du kulturforskjellen i studiehverdagen?

Kulturforskjellen er enorm og alle bør nok være forberedt på dette punktet før de ankommer Kina.

Det hjelper veldig å ha studert litt om kulturforskjell på forhånd. Det gjør det lettere å tilvende seg kulturen når de først er her.

 

 

I hvilken grad kan tildelingen av Fredsprisen til Liu Xiaobo påvirke forholdet mellom Norge og Kina i fremtiden?

Regjeringen i Kina føler seg litt tråkket på fordi Fredsprisvinneren er en de har valgt å kaste i fengsel, og det er om å gjøre og ikke skape større omtale rundt dette.

Nordmenn bør nok være forsiktig med å uttale seg om dette i Kina, i hvert fall prøve å unngå å svare på det dersom du har en handelsavtale med Kina.

Så lenge handelen ikke blir mellom nordmenn og den kinesiske stat, så vil ikke utdelingen ha noen som helst effekt på samarbeidet vil jeg tro.

Chen har følgende råd til norske studenter som vil studere i Kina:

Du må være åpen for å prøve nye ting, og akseptere at Kina er annerledes.