Hvordan kom du fram til at du ville studere i Argentina?

Var eventyrlysten, etter endt bachelorgrad i sosiologi, og bestemte meg etter å ha vært på et godt gjennomført infomøte i Trondheim.

Valgte først å studere i Nicaragua, spansk og latinamerikastudier, for å legge språklig og kulturhistorisk grunnlag, før jeg reiste videre sørover mot Argentina.

Jeg valgte disse to studiestedene, fordi de godt representerer den kulturelle bredden i latinamerika, fra det varme og tropiske mellomamerika i León, til det urbane og folkerike i Buenos Aires.

 

Utveksling til Argentina

Navn: Oskar Nybråten

Alder: 22 år

Utdanning: Corporate Social Responsibility (CSR), Spansk og latinamerikastudier (i Nicaragua)

Studiested: Universidad de Buenos Aires (UBA) - Kulturstudier, Argentina

 

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Argentina og i Norge?

Hovedforskjellen er i kultur, språk og miljø.

Kulturelt sett, beveger man seg i en annen setting enn i et typisk norsk høgskolemiljø.

I tillegg, er landene kulturelt rike på forskjellige måter; Nicaragua med relativt nylig revolusjonær historikk, Argentina med en mer europeisk urban kultur med europeiske likhetstrekk. Begge vitner om et Latin-Amerika med markante økonomiske forskjeller og et turbulent politisk klima.

Studiet er fleksibelt, i forhold til bosted, der en kan be om å bo hos en lokal familie, finne eget bosted, eller bo på hostel gjennom Kulturstudier.

Å bo utenfor hostellet kan dog stille krav til grunnleggende spanskkunnskaper, da engelsknivået i befolkningene stort sett er lavt eller ikke-eksisterende.

Det er imidlertid en god måte å fordype seg i den respektive kulturen en befinner seg i, selv om det til tider er utfordrende med språklige og kulturelle forskjeller.

Bor en på hostel, blir man fort en god og sammensveiset gjeng, stort sett fra Danmark, Sverige og Norge.

Dette er absolutt å anbefale, for å få en rolig overgang til et nytt kontinent med ny kultur og språk. Miljøet blir mer likt en norsk studiehverdag, selv om man får et godt innblikk i kulturen gjennom både turer, seminarer, undervisning og fritid.

 

 

Hvordan er en vanlig studiedag i Argentina?

I Argentina, bodde jeg for meg selv, da jeg etter å ha fått en spanskspråkelig innføring i Nicaragua, følte meg trygg på grunnleggende kommunikasjon.

Fikk tak i et rimelig rom i en leilighet i Buenos Aires, gjennom nettsiden Airbnb, med et internasjonalt, men svært spanskspråkelig gruppe med mennesker. Eieren av leiligheten var Argentinsk, og andre boende var fra eksempelvis Spania, Brasil, Peru, og Frankrike.

En vanlig dag i Buenos Aires, begynte med en god frokost med havregrøt, før enten å ta Subte (T-Bane) eller gå til studiestedet for CSR, på det økonomiske fakultetet til UBA.

På veien bort, var jeg ofte innom en av de små frukt- og grønnsakshandlerne, for litt ekstra energi.

Forelesningene ble holdt fra et utvalg godt kvalifiserte forelesere, fra både akademia og næringsliv, både lokale og internasjonale.

Etter endt forelesning, var det ofte tid til mat fra en av byens mange buffetrestauranter og sosialisering med medstudenter.

På ettermiddagen, sosialiserte jeg ofte med mine samboere, da spanskkunnskapene ble utfordret.

Gjennom lokale bekjentskaper, ble jeg også godt kjent med kulturelle skikker, både når det gjalt inntak av lokal argentinsk Yerba Mate, samt spisemønster og uteliv.

Middagen ble eksempelvis ikke inntatt før kveldstid, og en skal helst ikke hjem fra utelivet før klokken fem om morgenen.

Det var også mange utflukter til eksempelvis arbeidskollektiver og nabolandet Uruguay, gjennom CSR, samt en rekke kulturelle utflukter på fritiden, arrangert av Kulturstudier.

I tillegg, var det tid til lengre utflukter til Chile, Uruguay og Brasil, samt utforsking av andre argentinske byer og landemerker.

 

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet besto av studenter fra Skandinavia og Argentina.

Jeg ble fort kjent med medstudenter på CSR. Pluss, en god del av studentene ble jeg også kjent med semesteret før, i Nicaragua.

Etter nevnte utflukter, ble jeg raskt kjent med medstudentene, både akademisk og på fritiden.

Gjennom gruppearbeid og ukentlige seminarer, og på fritiden etter forelesningene, ble vi raskt godt kjent, som igjen skapte et godt miljø, både arbeidsmessig og sosialt.


 

Hvordan var søknadsprosessen?

Søknadsprosessen skjer via studiets nettsider og senere korrespondanse per e-post.

Jeg opplevde søknadsprosessen som uproblematisk og enkel.

 

Er det noe du synes er negativt eller utfordrende med å studere i Argentina?

Det er alltid utfordrende å tilpasse seg en ny kultur, et nytt miljø, og en ny språklig setting. Selv om dette også gir en veldig mye positivt.

 

 

Hvordan er prisnivået og leieprisene der?

Leieprisene i Buenos Aires er etter norske standarder meget billige.

Det koster mer eller mindre det samme å bo på hostellet, gjennom kulturstudier, som å finne noe eget, selvfølgelig avhengig av standarden.

Et godt tips er dog å gjøre grundig research, før man eventuelt skaffer seg noe selv.

Enkelte leiligheter som ligger ute, kan være uforholdsmessig dyre etter argentinske standarder, da enkelte utleiere vet at utlendinger er vant til et høyere prisnivå.

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

CSR var godt gjennomført med forelesere fra mange forskjellige land og med forskjellig bakgrunn.

Vi hadde et utvalg artikler å lese til hver forelesning og det var mye lesestoff.

Jeg ble positivt overrasket av forelesernes høye kompetanse. I tillegg, fikk vi viktige innblikk i arbeidsforhold og lokale initiativer gjennom utflukter.

To store oppgaver skulle leveres inn og være grunnlaget for karaktersetting, en gruppeoppgave og en individuell.

I sin helhet, var studiet godt gjennomført, med følgelig noe mer arbeidsbelastning i ukene før innleveringsfrist av de to oppgavene.

Opplevelsene og erfaringene, både i og utenfor klasserommet, dette semesteret har vært begivenhetsrike.


 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Når jeg ikke var på skolen, sosialiserte jeg med både skandinaviske og argentinske medstudenter, samt et bredt utvalg søramerikanere og internasjonale jeg møtte på reisen til Argentina.

I tillegg, var det som nevnt en rekke utflukter og opplevelsesturer med Kulturstudier, medstudenter og venner.

 

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil anbefale studiet. Det er et glimrende avbrekk fra en norsk studiehverdag, og enten en tar det som en del av en bachelorgrad, før eller etter, er dette absolutt et semester en ikke kommer til å glemme med det første.

Tips til nye studenter: Vær åpen i møte med ny kultur og nye mennesker, nyt, og vær klar over at tiden vil gå raskere enn det kan virke som.

Vær til stede og man vil få et uforglemmelig semester.

 

Om Kulturstudier

Kulturstudier tilbyr studier innen samfunnsvitenskap og humaniora ved sine studiesentre i Argentina, Costa Rica, Ghana, Nepal og Vietnam.

Studiene tilbys i samarbeid med lokale universiteter og norske høgskoler.

Ler mer om Kulturstudier her.