(StudentTorget.no):

Navn: Stian Larsen
Alder: 24 år
Utdanning: Bachelor i eiendomsmegling
Studiested: Høgskolen i Telemark avd. Bø

Aktuell med: Har startet import og salg av slips på nettbutikken tie.no.

 

Hvorfor startet du opp Tie.no?

Tie.no ble startet opp september 2009. Jeg startet firmaet for å lære meg mer praksis vedrørende det å drive firma samt andre lignende emner. Ønsker å drive firma senere og dette var en god anledning å lære seg ting i liten skala.

 

Hvilke utfordringer har du møtt når du kombinerer studiehverdagen med å være slipsimportør?

Mye tid blir satt av til firmaet, det er krevende å drive for seg selv, spesielt ved siden av tunge studier. Man må straks utvikle nettverk slik at man har noen å støtte seg til i tunge tider, sjelden klarer man alt alene.

 

Hvilken nytte tror du at du får i fremtiden av at du har startet med slipsimport/salg?

Jeg har utviklet nettbutikken selv og har nå mye høyere kompetanse innenfor IT, fører regnskap selv og har fått høy kompetanse innenfor dette, samt jus er et område som man må kunne godt.

Det å drive bedrift er krevende, og jeg har lært meg selv å kjenne på en mye annerledes måte. Jeg er mer bevisst på mine positive og negative sider. Jeg er overbevist om at tiden jeg har brukt ved siden av studiene på firmaet vil gjøre meg bedre rustet i arbeidslivet senere.

 

Hva er det beste med å studere?

Det beste med å studere er friheten man har til å styre sin egen hverdag. Studiet jeg har valgt krever mye arbeid utenfor skolen og det er lurt å ha en klar agenda for hver dag. Hvis man er flink til å strukturere hverdagen sin lykkes man bedre som student.

 

Hva er det verste med å studere?

Eksamensperioden, det er høy belastning og med firma ved siden er det ekstra tøft. Desembermåneden med høyt press i nettbutikken og høyt press på skolen er meget tøft. Det er da viktig å trene å holde seg i form ved siden av for å ikke bli helt utslitt.

 

Hvilke utested pleier du vanligvis å besøke når du er på byen?

Er ikke ofte ute i Oslo men i Bø hvor jeg studerer er det kun ett utested og en kro, så da blir ikke valget så vanskelig.

 

Du kan velge tre mennesker - levende eller døde til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?

Einstein for å lære meg studiet, Petter Stordalen for å vikariere for firmaet og Olav Thon for eiendomsinspirasjon.

 

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå?

The Proclaimers - I'm gonna be (500 miles)