Gjennom sine tre år ved Handelshøyskolen BI i Oslo, har Sine Astad (27) utmerket seg som en engasjert og dedikert student ved siden av studiene. Hun har sittet to år som leder for SBIO, samt vært aktiv i linjeforeningen for Entreprenørskap i to perioder.

Til våren, fullfører hun bachelorgraden i Entreprenørskap med toppkarakterer. Hun mener at hun har fått mye tilbake av tiden sin på BI.

Det som gjør at man lærer så utrolig mye, og blir mer erfaren. Da får man en selvsikkerhet rundt de arbeidsoppgavene man har, sier Sine Astad.

 

Har 14 timers dager

En vanlig skoledag for Sine, varer fra syv om morgenen til elleve om kvelden. Hun er på skolen hver dag, hvor mye av tiden går til forberedelser til møter, undervisning, lesing og besvare mail.

SBIO er en stor organisasjon, og det er mye man får muligheten til å delta på. Sine forteller entusiastisk om studentforeningens arbeid.

– Dette semesteret har vi blant annet hatt fire store prosjekter, som Næringslivsdagene, BI Revyen, Studentaksjonen og nå Bergensbane-løpet. Da er det bare å sette alt annet på vent og delta på det som skjer. Det blir noen ganger litt lite søvn, men det kan jeg ta igjen senere.

 

 

Ved å være del av en studentforening, blir man kjent med mange mennesker, samtidig som man lærer en hel del.

Miljøet er inkluderende og de vil gjerne ha deg med på laget. Du trenger bare å møte opp og si at du vil være med, så blir du tatt inn i varmen.

Du hører ofte at folk er redde for at det skal ta så mye tid og at det vil gå ut over studiene, men jeg har fått bedre karakterer etter at jeg ble aktiv. Jeg tror det både kommer av trivsel, men også av muligheten til å "teste ut" det man lærer på skolen, sier Sine.


 

Overlegen i innsamlingsaksjon

I vinter, utmerket Sine seg som bøssebærer for BI studentaksjonen. Hun og SBIO-ledelsen samlet inn hele 14 158 kroner – hvorav 8010,- ble samlet inn av Sine Astad. Pengene gikk til finansiering av tre førskoler for språkopplæring i Laos. 

Sine har, gjennom sitt brennende og smittende engasjement, vært en stor bidragsyter og samarbeidspartner for BI Studentaksjonen hele dette skoleåret. Noe hun nå sist beviste ved å samle inn 8010 kroner på egenhånd, ved å fylle totalt fire bøsser, sier leder for studentaksjonen, Monika Ryan Gillerhaugen.

SBIO-ledelsen og Sine hadde tidlig lagt en slagplan og utfordret de andre lagene som var meldt på.

Vi holdt på cirka en arbeidsdag. Jeg tror vi fikk inn så mye penger ved å være kreative, og fordi vi hadde planlagt så mye i forkant. Vi hadde tenkt ut hvor jeg skulle gå til enhver tid og hvem vi trodde kunne være villig til å støtte utdanning i Laos, forklarer studenten. 

 

Tar mye tid og krefter

Å være en engasjert student som Sine Astad koster.

Til en viss grad, går det utover studiene og hun har ikke den samme muligheten som andre har til å delta i forelesningene. Hun må prioritere.

På en annen side, leser hun mer jevnt og får med seg den viktigste teorien, samt at hun opplever mer gjennom praksisen.

Det har ført til at jeg har et høyere karaktersnitt nå enn tidligere. Dette semesteret har jeg full studieprogresjon, samt de tre fagene ekstra som jeg trenger for å begynne på master til høsten, sier hun.

Astad har ikke prioritert noe særlig annet enn skole og verv. Det er et valg hun har vært villig til å ta mens hun studerer. Hun mener at studenter som engasjerer seg i studietiden trives bedre, presterer bedre og er mer attraktive i arbeidslivet.

– Jeg har bygd opp erfaring hele veien. Jeg merker at jeg er tryggere i mange situasjoner enn jeg var tidligere, for eksempel i forhandlinger, når jeg holder presentasjoner og i møter. Jeg har lært mye om forberedelse, og ulike teknikker som fungerer for meg.

– Jeg liker å kalle tryggheten for en type næringslivsselvtillit, som jeg vet kommer til å komme godt med når jeg skal ut i jobb.


 

Engasjert, kreativ og positiv

Til høsten, starter Sine forhåpentligvis på masterstudiet i økonomi og ledelse, hvor hun har søkt spesialisering i strategi.

Karriereutsiktene ser lovende ut og hun håper å være i drømmejobben om 10 år.  Hun forteller at hun er mer opptatt av hva arbeidet består av, enn hvor hun jobber.

 

Hva tror du at du kommer til å huske best, når du er ferdig med utdannelsen?

Menneskene - først og fremst, mener Sine.

Tiden på BI, for meg, er en blanding av den tiden hvor jeg møtte folk med samme interesser, drømmer og ambisjoner som meg selv. Jeg har masse gode minner fra prosjektene og aktiviteter jeg har deltatt på sammen med andre engasjerte, forteller hun.

– Jeg liker å være engasjert, kreativ og positiv. Det er sånn jeg vil at folk skal kjenne meg.