Det finnes over 600 kjente fobier. Vi vil ikke nevne alle her, men her er i alle fall noen av de mest kjente.

Agorafobi Angst for åpne plasser
Akrofobi Angst for høyder
Dorafobi Angst for dyrepels
Erytrofobi Angst for å rødme
Eufobi Angst for gode nyheter
Fonofobi Angst for telefoner
Grafofobi Angst for å skrive
Iatrofobi Angst for leger
Ofidiofobi Angst for slanger
Panfobi Angst for alt
radiofobi Angst for radioaktiv stråling
thaasofobi Angst for å sitte
Xanthofobi Angst for gul farge
Ønofobi Angst for vin