(StudentTorget.no)

Statsviter Aksel Braanen Sterri og doktorgradsstipendiat i filosofi Ole Martin Moen har skapt debatt ved å oppfordre studenter til å dope seg for å prestere bedre og lengre i studiene. 
 
Lars Tanum, psykiater og ekspert på legemidlers egenskaper og virkninger, reagerer på påstandene i kronikken.
 
– En slik åpenhet kan gjøre at flere ender i et misbruk av narkotikalignende stoffer. Dette viser et manglende samfunnsperspektiv i tankegangen til kronikkforfatterne. Det er en svak argumentasjon med lite kloke råd, sier han til Universitas. 
 
 

Sentralstimulerende stoff

 
Ritalin er et reseptbelagt medikament klassifisert som narkotika, som brukes til behandling av ADHD, og har en beroligende effekt på dem som har diagnosen. Det er ulovlig å overdra reseptbelagte legemidler til andre, og i Norge straffes dette med bøter eller fengsel i inntil to år.
 
I kronikken hevder Moen og Sterri at bivirkningene til Ritalin er moderate, og at bivirkningen med vekttap dessuten kan være positivt. 
 
Tanum mener at vekttap tvert imot er en alvorlig bieffekt, og er opprørt over at Sterri og Moen oppfordrer studenter til å bryte loven. Han mener også at uttalelsene er like forkastelige som doping i idretten, og at de oppfordrer til et juksesamfunn. 
 
Andre eksempler på bivirkninger er indre uro, svekket matlyst og depresjon.
 
Harald Thidemann Johansen, professor i farmasøytisk biovitenskap, forteller at det er en god grunn til at Ritalin er regulert gjennom resept fra lege, og at dette er et sentralstimulerende stoff i slekt med amfetamin.
 
Aksel Braanen Sterri, som også er leder av den sosialdemokratiske tenketanken Progressiv, avviser at han har oppfordret til å begå lovbrudd.
 
– Jeg tar ikke til orde for at vi skal bryte loven. Om det skulle vise seg at det er flere positive enn negative konsekvenser ved Ritalin-bruk, bør vi vurdere å gjøre det tilgjengelig for alle, sier han til Universitas.
 

LES OGSÅ: Kostholdet som øker produktiviteten