(StudentTorget.no):

Alkohol er det eldste og mest populære rusmiddelet, og har en sentral rolle i de fleste samfunn. Det brukes for avslapping og sosial hygge, og inngår ofte i overgangsritual, slik som starten på høyere utdanning.

 

Alkohol kan imidlertid også være relatert til en økt sannsynlighet for å oppleve uønskede hendelser, som å gå glipp av forelesninger, bli involvert i ulykker, eller å pådra seg skade på viktige organer, særlig dersom man drikker mye.

 

Studenttilværelsen er ofte knytte til alkoholbruk, fordi studenter ofte har mindre forpliktelser til arbeidsliv og/eller familie enn andre grupper i samfunnet. Hvordan studentene drikker, og hva som kjennetegner de studentene som drikker mest ble undersøkt i en nylig publisert studie basert på et utvalg med over 11 000 studenter i Bergen.

 

Les også: Studenter som er avholds dropper oftere ut

 

Studenter er stordrikkere

Studentene svarte på spørsmål på en anerkjent test, Alcohol Use Disorders Identification Test, for totalt alkoholforbruk. Ut fra resultatene på testen drakk 61 prosent av studentene 5-6 alkoholenheter eller mer ved samme anledning.


 

Testresultatene viste videre at 53 prosent oppfylte kriteriene for risikofylt drikking. Færre, rundt 8 prosent, hadde et forbruk som regnes som svært skadelig. Forskerne bak studien beskriver alkoholforbruket til studentene som bekymringsfullt. 

 

– Dagen derpå fungerer man som regel dårligere mentalt og kroppen er medtatt. Dette kan gjøre det vanskeligere å gjøre skolearbeid eller trene. Mer spontane studenter lever i øyeblikket og vil kanskje derfor lettere si ja til en fest, uten å tenke mye på dagen derpå, sier Eilin Erevik, en av forskerne bak undersøkelsen.

 

Selv om flertallet av studenter har et høyt alkoholforbruk, viser undersøkelsen også at de ferskeste studentene drikker mer enn andre studenter, og at ferskingene drikker mer når de først inntar alkohol. Dette kan tyde på at studentene tilegner seg et mer «kontinentalt» drikkemønster i løpet av studietiden. Selv om forskerne bak undersøkelsen antar at et usunt drikkemønster kan få konsekvenser senere i livet, finnes det lite  forskning på hvorvidt og hvordan studenttilværelsen påvirker senere drikkemønster.