(StudentTorget.no):

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er alvorlig og oppfordrer alle studenter til å delta aktivt i fadderuken, bli kjent med og bli med på de ulike sosiale tilbudene som finnes på sin institusjon.

 

– Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme. Vi må ta vare på hverandre. Det er mange som savner noen å være sammen med. Kanskje kan det være litt skummelt å hilse på studenten ved siden av deg i forelesningssalen, men gjør det allikevel, oppfordrer leder i NSO Håkon Randgaard Mikaelsen.

 

Nær en av fire studenter savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med. En av seks studenter føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor. Nesten en av tre studenter (29 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på alle de tre spørsmålene som måler ensomhet.

 

Les også: Studenter er stordrikkere

 

– Vi kan ikke ha det sånn

I forrige SHoT-undersøkelse (2014) kommer det frem at de som er med på fadderuken har flere nære venner på studiestedet enn de som ikke deltok i fadderordningen. NSO oppfordrer alle studenter til å delta på det som tilbys av aktiviteter i studiestart, både faglige og sosiale.


 

– I studiestart og utover i året er det mye som skjer både arrangert av studentene selv, av institusjonen og studentsamskipnaden. Vi vet hvor viktig fadderuken kan være og vi oppfordrer alle studenter til å være med i studiestart og finne ut hvilke aktiviteter eller foreninger som finnes der hvor de studerer, sier Mikaelsen

 

Ved høyere utdanningsinsitusjoner finnes det et mangfold av ulike organisasjoner for og av studenter som favner et bredt spekter av interesser og aktiviteter. Samtidig er NSO opptatt av at undervisningen også bidrar til at studenter blir kjent, og jobber sammen.

 

Les også: Slik finner du deltidsjobb

 

– Det er mye forelesere kan gjøre for å legge til rette for et trygt og godt faglig sosialt miljø, men de store forelesningene hvor hundre studenter sitter på rekke og rad bidrar ikke akkurat til at vi blir kjent med hverandre. Dette er en utfordring som må tas på alvor av alle i akademia, vi kan ikke ha det sånn at så mange studenter ikke har det bra i studietiden, uttaler Mikaelsen.

 

Overrasket

Lege Kari Jussie Lønning er leder for undersøkelsens styregruppe, og sier hun er overrasket over de høye tallene.


 

– Jeg er overrasket over omfanget i undersøkelsen. Det er så høyt som at hver tredje student forteller oss at de er ensomme, sier Kari Jussie Lønning til NRK.

 

Å føle seg isolert slik en av seks studenter ofte eller svært ofte gjør, kan ifølge Lønning innebære en høy helserisiko for den enkelte.

 

– Dette har en helserisiko på nivå med å være storrøyker eller å ha et større alkoholproblem, sier hun

 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene i Norge.

 

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018. 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 05.09.18. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og ble sist gjennomført i 2014.