(StudentTorget.no):

Hele 32 prosent av studentene i Norge har en body mass index (BMI) på over 25, noe som defineres som overvekt. Det kommer frem av SHoT 2018, studentenes helse- og trivselsundersøkelse som gjennomføres hvert andre år. I 2014 viste undersøkelsen at at 26 prosent av studentene var overvektige.

 

Kari Jussie Lønning, som er leder for undersøkelsen, sier til vg.no at hun er litt overrasket, men sier samtidig at tallene samsvarer med utviklingen i den norske befolkningen som helhet.

 

– På spørsmål om utfordringer knyttet til spising, svarer 13 prosent at de er misfornøyd med sine spisevaner, 29 prosent føler seg for tykk og 14 prosent føler skyld ved spising. Særlig kvinner svarer at de føler skyld ved spising og at de føler seg for tykke, sier Lønning til vg.no.

 

Undersøkelsen har også vist at nær én av tre studenter er ensomme, og at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager. Mer positivt er det at hele tre av fire studenter oppgir at de er tilfredse med studiebyen sin.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge