(StudentTorget.no):

Da pandemien kom til Norge, ble det mye fokus på «viktige» jobber. De med jobber som fikk Norge til å gå rundt ble klappet og heiet på, samtidig som resten av landet stengte ned og folk satt på hjemmekontor.

Hvordan vi jobber og måten vi jobber på har blitt et sentralt tema det siste året, kanskje er du også en av de som kjenner på følelsen over det å mistrives i jobben nå som jobben er en større del av hverdagen din enn før?

I en undersøkelse gjort av Respons analyse på vegne av bemanningsselskapet Proffice kommer det frem at både menn og kvinner søker nye jobber på grunn av manglende motivasjon og få fremtidige karrieremuligheter. Direktør i Proffice, Stein André Haugerud, forteller til Dine Penger at dette ikke overrasker og at de aller fleste er interessert i å utvikle seg som medarbeidere. For mange er det riktig å prøve flere bransjer og bedrifter før man vet hvilken som er den rette

Selv om det å være i arbeid i seg selv er forbundet med høy livskvalitet, kommer det frem i boken til Barstad fra 2004 om levekår og livskvalitet at det å trives med jobben også er viktig for hvor tilfredse vi er med livet generelt.


Økt tilfredshet med jobb-bytte

I en prospektiv studie fra Jobbmobilitet, dens determinanter og dens effekter (2002) viser internasjonal forskning økt velvære, økt tilfredshet, og bedre selvrapportert helse for mennesker som hadde gjennomført et jobb-bytte. Vi endrer ofte fokus med årene, og finner mer ut av hva som interesserer oss og hva vi er gode til. Det er fort gjort legge opp en retning man konsekvent skal følge uten å kjenne etter hva som gjør deg glad og tilfreds. 

 

Fokuser på relevant erfaring

Silje Bjørthun, som jobber med rekrutering i Sopra Steria, forteller at hun kan se for seg at det å bytte karriere i voksen alder byr på både utfordringer og muligheter:

– Det kan være utfordrende å få frem den livserfaringen man har bygget opp gjennom karrieren på CVen, men at det viktigste er å fokusere på de erfaringene som er relevante for den stillingen du ønsker deg inn i.

 

Videre peker hun på at det kan komme an på hvor stort karriereskifte er. Dersom den nye karrieren er relatert til tidligere erfaring så er det utrolig viktig å få frem dette på CVen. Hun tipser oss om at det lønner seg å snakke med de som sitter i det fagfeltet du ønsker å bytte til.

– Ta en kaffe, og finn ut av hva vedkommende gjør i løpet av en hverdag - er det noe av det som nevnes som kan relateres til? Noe du kan bygge videre på? Ikke vær redd for å spørre; de aller fleste liker å dele erfaringer på tvers - er min opplevelse, forteller Silje.

Nå er det ikke sånn at det å bytte utdanning er et enkelt valg og en lett løsning. Det er ikke sånn at gresset alltid er grønnere på den andre siden, ofte er det grønnest der du vanner det, og en dårlig dag på jobb er ikke grunnlag nok til å slutte. Det er når du har overvekt av dårlige dager, og når tanken på å gjøre noe annet med livet veier mere enn tryggheten i jobben du har. 

Det er ikke en selvfølge at du kan gjøre en karriere ut av alt og det er viktig å undersøke godt mulighetene innenfor arbeidsmarkedet. Husk at hverdagen skal gå rundt. Men ikke vær redd for å ta sjanser. Vi bor i Norge og er heldige som har gode muligheter for å prøve oss frem og ombestemme oss underveis. Dessuten lever vi med et arbeidsmarked som er i konstant endring og det kan være at jobben du vil trives best i ikke finnes enda. 


 

Tips for deg som ønsker å gjøre en endring i karrieren:

 

Sett deg mål, men vær realistisk

Analyser ditt tidligere arbeidsliv. Hva likte du og hva likte du ikke?

Husk at du skal jobbe i mange år. Trivsel er viktig for livskvaliteten!

Eventuelt søk deg inn på et årstudium eller et studium på deltid. Da kan du prøve deg smått frem uten å gjøre en total endring

Tørr å prøve. En utdanning er den beste investeringen du kan gjøre.

 

 

Så enten du vil slutte i jobben din, eller du er i starten av arbeidslivet; Kom deg ut, og få erfaring. Fokuset ditt bør være at du skal ha et bra liv, og når jobben er en så stor del av din identitet, bør du gjøre noe du trives med.

Bruk tiden din fornuftig, ta ansvar for egen lykke og husk at det er helt greit å ombestemme seg.