Semesteret er godt i gang, og alle landets studentbyer fylles opp av forventningsfulle studenter.

Enten det er første gang du studerer, eller tredje gang du prøver deg på et nytt studie, så er det en spennende og viktig tid.

Starten på et studie setter ofte i gang en del tanker rundt karriere og alle jobbmulighetene som finnes. Valg av karriere er ikke nødvendigvis et enkelt valg for alle, og her kommer noen tips som kan hjelpe deg på veien mot et lettere valg.

 

Karriereveileder

Det er ikke et ukjent problem å stå fast, uten en klar ide om hva man vil bli og hva man vil jobbe med her i livet.

Kanskje har du ikke nok kunnskap over yrker som finnes, og hvilke matcher med dine interesser og egenskaper, og kanskje har du ingen å rådgi deg med.

En karriereveileder er en rådgiver, som uavhengig av din alder, kan hjelpe personer til å ta et bedre eller "riktigere" karrierevalg.

De stiller de gode spørsmålene, som får deg til å gjøre en grundig analyse av dine interesser, kvalifikasjoner, verdier og talenter, slik at du kan snevre inn de ulike yrkesalternativene for videre utforsking.

De kan altså bidra til å belyse hvilke muligheter og alternativer man har, basert på utgangspunktet man sitter med.

En karriereveileder kan også gjøre deg tryggere rundt studieforløpet eller karrieren du allerede har valgt, eller eventuelt gi deg tips og rådgiving, dersom du ønsker å gjøre en større karriereendring.


 

Tester

På nettet, finnes det en haug med tester, som kan hjelpe deg med å gi deg svar eller en pekepinn på hvilken retning du bør utforske videre.

Det er interessetester, karrieretester og personlighetstester, som kan gi deg en indikasjon på hva som kan passe for deg basert på dine svar. Det kan være lurt å prøve litt forskjellige tester og sammenligne svar.

Jobbkompasset er også en fin mulighet, der velger du ut hvilke områder du er interessert i, for å se hvilke yrker som passer dine interesser.

Men husk at kvaliteten på testene varierer. Og noen er lite brukelige, uten at de analyseres av en kompetent og sertifisert karriereveileder. 

Mange av testene vil uansett gi deg noen svar, slik at du kan utforske flere yrker og karriereveier.

 

 

Nettsider

Det finnes også mange bra nettsider, hvor du kan stille spørsmål eller eventuelt lese svar på andres spørsmål rundt karriere og utdanning.

Nettsider som StudentTorget.no, KarriereStart.no og Utdanning.no er plattformer som gir deg masse god informasjon om utdanning og yrker.

Det kan også være greit å undersøke hva som trengs for å komme inn på ulike studier, eller hva som trengs av kvaliteter og egenskaper innenfor forskjellige yrker.


 

Dra på karrieredag eller karrieremesse

På karrieremesser og karrieredager, der arbeidsgivere deltar, kan du stille direkte spørsmål om alt det du lurer på rundt en bedrift eller et yrke, og det også er en fin arena til å knytte kontakter med en mulig arbeidsgiver.

Forbered spørsmål du lurer på, og husk at bedriftene som er til stede på slike karrieredager, setter stor pris på å kunne dele informasjon og innsikt med engasjerte kandidater.

Her er noen tips du må få med deg før du drar på en karrieremesse.

LES OGSÅ: Studievalg: NHO etterlyser bedre veiledning

 

Learning by doing

Siste tips er å prøve deg smått frem, gjennom å skaffe deg flere egne erfaringer. Prøv å få deg en sommerjobb, deltidsjobb eller et engasjement ved siden av studiene, innenfor yrker du synes virker interessante.

Da finner du fort ut om måten det jobbes på og innholdet i jobbhverdagen er noe som passer for deg. Samtidig, får du snakket med andre som har tatt samme utdanning og med folk som jobber i det yrket du vurderer.

Lykke til med karrierevalget!