Tonje Refvik (33) er fagleder for employer branding i DNB, og hun har svar og råd til hva du som student eller nyutdannet kan gjøre for å få jobb i DNB. 

 

Hvordan få jobb i DNB?

Navn: Tonje Refvik

Alder: 33 år

Stilling: Fagleder for employer branding

Arbeidssted: DNB

 

Hvilke egenskaper ser dere etter i en ansatt?

DNB er en stor organisasjon, med mange ulike stillinger og ansatte. Det er derfor vanskelig å nevne ett fellestrekk som gjelder for alle stillingene, forteller Refvik. Hun har likevel noen generelle prinsipper om hva som kjennetegner en god kandidat.

– Folk som har lyst til å være med på å bidra til det viktige samfunnsoppdraget vi har. Vi er jo Norges største bank, og vi er med på å sikre at den norske økonomien går rundt.

DNB bidrar til sikkerheten i folks hverdag, og det er viktig at en potensiell ansatt ønsker å bidra til det.

– Det at man vil bidra til alt fra at transaksjoner går gjennom når man handler i butikken, og at folk får utbetalt sykepenger fra nav, til at både norske og utenlandske bedrifter får tilgang til den kapitalen de trenger for å drive business.

I og med at DNB er Norges største bank, har de også en del innflytelse, blant annet når det gjelder omstilling til en mer grønn økonomi.

– Vi er opptatt av det grønne skiftet, og har jo også muligheten til å påvirke i den retningen. Når bedrifter søker lån eller kreditt hos oss, kan jo vi som en stor aktør bidra til at de tar bedre og grønnere valg. Og med det bidra til en mer grønn økonomi og en grønn omstilling.


 

Hvordan bør man strukturere søknaden sin, og hva bør man fremheve?

Refvik forteller at det er viktig å svare på stillingsutlysningen, litt på samme måte som det er viktig å svare på eksamensspørsmålet under eksamen.

– Jeg tenker at det er viktig å få frem de viktigste tingene først. Se på stillingsutlysningen, hva etterspørres? Prøv å svare på de tingene først, gjerne med eksempler som viser eller underbygger det du sier at du kan, eller hvordan du er som person.

LES OGSÅ: Kraftbransjen skriker etter arbeidskraft

 

Hva er suksess-kriteriene på et intervju med dere?

 Da tenker jeg at det er viktig å overbevise oss om at du virkelig har lyst på og er motivert til jobben og selskapet.

Men det er også viktig å stille spørsmål om det som er viktig for deg, understreker hun.

– Å stille spørsmål om f.eks. arbeidsmiljøet eller andre ting du er opptatt av, er også viktig. Det er viktig for oss at du også finner ut om dette er en god arbeidsplass for deg, og om stillingen og selskapet er en god match for deg.

LES OGSÅ: Topp 10 beste og verste yrker

 

Hvordan bør man ikke oppføre seg, og hva bør man ikke si?

Det er fristende å legge skjul på det man ikke kan, men Refvik forteller at det er viktigere å være ærlig, og heller fortelle hvordan man tenker å lære seg det man ikke er så god til.

– Jeg tenker jo at man skal være åpen og ærlig om hva man kan og hva man ikke kan, selv om det er helt greit å ha mest fokus på det man vet man er god til.

– Istedenfor å si «det kan jeg ikke» , kan man ha fokus på hvordan man har tenkt å lære seg de tingene man vet man ikke kan så godt.

Det forventes heller ikke at man skal kunne alt når man er nyutdannet, understreker Refvik.

– Som student eller nyutdannet forventer vi ikke at alt skal være på plass med en gang. Det er viktig for oss å anerkjenne at alle ikke kan alt, og spesielt ikke en som aldri har vært i arbeidslivet før.

Hun mener selv at de i DNB er gode på å tilrettelegge og lære opp, men da lønner det seg ikke å lyve om hva man kan under intervjuet.

– Jeg håper og tror at vi er gode til å tilrettelegge for de som er ferske. Så er det greit at man ikke har latet som man kan noe man ikke kan under intervjuet. Da blir det vanskelig for oss å hjelpe til med det vedkommende ikke kan.


 

Hva kan man som student gjøre, for å øke sjansene for jobb hos dere etter studiet?

Refvik anbefaler å være med på de ulike arrangementene DNB arrangerer rundt omkring i landet, hvor man kan bli litt kjent med DNB som bedrift, og lære mer om hvordan de jobber.

– I tillegg til dette tenker jeg at det er lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i bransjen bank og finans, for å forstå hva som skjer, hva som rører seg og for å finne ut av hva som motiverer deg innenfor bransjen.

– Det er ingen som kan alt fra starten av, men har man interessen og motivasjonen kan man komme ganske langt med det.

DNB har også en del deltidsstillinger, sommervikarer for å dekke faste ansattes oppgaver, og noe som kalles «summer internship».

«Summer internship» er prosjektbaserte stillinger, hvor de ansatte jobber med prosjekter utenfor den vanlige driften.

– Det er jo en fin måte for begge parter å teste det ut på; både for studentene som får teste ut om det er interessant å jobbe hos oss, og for oss som får teste ut arbeidstakeren.

– Så er det jo alltid et pluss at man kan noen av arbeidsoppgavene man skal jobbe med fra før av, når man søker fast stilling etter studiene.


 

Hvor mye har karakterer å si?

Refvik forteller at karakterene er en del av helhetsvurderingen når de vurderer en kandidat, men at de aldri ser på karakterer alene.

– Vi ser aldri på karakterer alene, men det kan jo være enkelte spesialiserte stillinger hvor karakterer veier mer. Hvis du f.eks. har et fag som er direkte relatert til stillingen du søker på, kan det være karakteren i det faget som veier mer enn andre.

– Det kan jo hjelpe å ha gode karakterer når man søker, men andre ting kan også veie opp, for eksempel en spennende blanding av fag eller andre interessante ting på CV-en.

På spørsmål om hvor mye relevant arbeidserfaring har å si, forteller Refvik at det ofte kan være positivt, men samtidig kan et nytt og ferskt perspektiv være akkurat det de trenger.

– Det kan jo være fint med relevant erfaring, men samtidig kan det være fint med noen som kommer med et helt nytt perspektiv og ikke har grodd fast i gamle mønstre.

– Det kommer jo an på stillingen. Vi forventer uansett ikke at nyutdannede skal komme ferdig utlærte og fulle av erfaring.

Refvik opplyser om at DNB har et såkalt «graduate program», som er fulltidsstillinger for nyutdannede på 1-3 år.

– Her får vi mange hundre søkere, og det er bare en håndfull som får ansettelse. Det er nok statistisk sett, med tanke på antall søkere og antall plasser, den vanskeligste stillingen å få hos oss.

Hun forteller at formålet med programmet er at de nyutdannede skal få prøve seg på ulike oppgaver, slik at de lærer litt om alle de forskjellige oppgavene som utføres i en bank.

– De får gjennom programmet mulighet til å bygge nettverk på tvers av hele banken, og får dermed et godt nettverk i bunnen, og opparbeider seg viktig kompetanse underveis.

– Men det er mange andre spennende stillinger man kan søke på, der søkertallene ofte er litt lavere. Så selv om man ikke får en «graduate»- stilling, betyr ikke det at man ikke kan få jobb i DNB.

På spørsmål om det er krav om mastergrad, forteller hun at bachelorgrad stort sett holder, men at det er noen spesifikke spesialist-stillinger med krav om master. 


 

Hvilke studieretninger er mest aktuelle for jobb hos dere?

 I og med at DNB er en såpass stor organisasjon, med mange oppgaver som må utføres, er det også stor variasjon i de ansattes bakgrunn. De har flest ansatte som har studert økonomi og forretning, men IT ligger hakk i hæl.

– Det er jo veldig bredt, men vi har nok flest ansatte med bakgrunn innenfor økonomi og finans, teknologi, innovasjon og design, og juss.  

LES OGSÅ: Mitt første år som miljøterapeut: Lea jobber i rusomsorgen

 

Spiller foreningsarbeid noen rolle på CV-en?

– Ja, jeg tenker at det alltid er positivt å vise at man tar initiativ og å vise at man har gjort mer enn bare det faglige.

Det ligger jo mye lærdom og gode erfaringer i slikt arbeid, påpeker Refvik.

– Man kan jo lære mye om både samarbeid, prosjektledelse og slike ting gjennom verv og organisasjonsarbeid. Det er en mulighet til å utvikle ferdighetene sine. Så jeg tenker at det er verdifull erfaring.

LES OGSÅ: Jobbskifte: Fra stort til lite selskap

 

Kan du gi oss noen gode grunner til å søke jobb hos dere?

– Ja, da tenker jeg at vi har mange spennende faglige utfordringer, og så får man samtidig jobbe sammen med veldig mange flinke folk – som du både kan lære av og utfordre.

– Til sist vil jeg si at DNB er en organisasjon med et veldig stort internt arbeidsmarked, så vi har mange gode karrieremuligheter innad i bedriften.


 

Hva er dine beste tips til studenter og nyutdannede som ønsker jobb i DNB?

Refvik trekker frem viktigheten av å sette seg inn i bransjen, og virkelig vurdere hva det er du har lyst til og hva som motiverer deg.

– Det er viktig å bruke tid på å sette seg inn i bransjen, bedriften og stillingen du søker på. Les stillingsannonsen godt, og bruk tid på å finne ut av hva som motiverer deg.

– Jeg mener det er viktig å virkelig kjenne etter hva du har lyst til, og å være nysgjerrig på muligheter, på folk og på hva som skjer.

Og ikke gi opp om du får avslag, råder Refvik.

– Får du avslag, ikke la det stoppe deg fra å søke igjen eller søke på andre stillinger!

Refvik beskriver den beste CV-en slik:

– Den er lett å lese, og den er litt utfyllende. F.eks. med noe arbeidserfaring, oppgavene du hadde der og hva du har lært.

Den beste søknaden beskriver hun slik:

– Den utfyller CV-en, istedenfor å gjengi det samme. Så har den fokus på hva slags verdi du kan tilby bedriften, mer enn hva du har gjort tidligere.

Hun avslutter med følgende råd til både studenter og nyutdannede:

– Vær nysgjerrig. Det er veldig lett å følge strømmen, og å gjøre det andre gjør, men det er ikke lurt i lengden. Følg din egen vei og gjør opp dine egne meninger. Det tror jeg er viktig.

– Tenke sjæl!