– Jeg er født på ei øy.

Ivar Vollsæter (29) forklarer hvorfor han ønsket å jobbe innenfor maritim sektor. Vollsæter jobber i dag som skipsmegler.

 

 

Det innebærer å skaffe til veie og videreformidle skip, samt fastsette utropspriser og drive representasjonsvirksomhet ved skipsauksjoner.

– Det gjelder å komme seg opp om morgenen, humrer Vollsæter. Mange er de som insisterer på å ha hektiske arbeidsdager, men det er ikke så vanskelig å tro ham.

 

Intens hverdag

 Hareidsdølen tilbragte fem år av sitt liv med energy management-studier. Kunnskap om flere sider ved maritim virksomhet er viktig, understreker han.

Yrket krever at du kan vise flere sider av deg selv.

– Utdannelse teller. Og du må like å snakke med folk. Handelen skjer jo gjennom tett kontakt med kjøper og selger. Tempoet er høyt, og du må like å jobbe i et hektisk miljø.

Du forvalter store penger. Hvordan påvirker finanskrisen jobben din?

– Vi merker det faktisk ikke så godt. Årsaken til det er størrelsen på investeringene som er gjort i oljemarkedet. For oss er det snakk om fem og åtte års kontrakter. 


  

Internasjonalt perspektiv

Vollsæter forteller om hyppig reisevirksomhet, og Tine Viveka Westerberg, prosjektleder i Maritim karriere, mener muligheten til å komme seg ut i verden er en av fordelene med å jobbe innenfor maritim næring.

– Det internasjonale aspektet ved bransjen er bare en av de tingene det som gjør det interessant, sier Westerberg engasjert.

Campus møter henne på et kontor som lever opp til Vollsæters lovnader om at finanskrisen foreløpig holder seg på en skipslengdes avstand. 

Norge er blant de største sjøfartsnasjonene på planeten. I dødvekttonn er Norge rangert som nummer fem, opplyser Westerberg, og målt i verdi ligger vi også helt i toppsjiktet.

Behovet for arbeidskraft skyldes både et økt antall skip, at ny teknologi skal implementeres og det faktum at folk pensjonerer seg.

– Det som er viktig for de som vil jobbe i maritim næring er at de har ambisjoner og tåler å ta i et tak, mener Westerberg.

– Mange kan nok regne med å bli oppslukt av bransjen. Har du først fått foten innenfor er det lett å bli hektet. Det er også viktig at du syntes det er spennende med språk og andre kulturer.  


  

Mangfold av yrker

 Jobbmulighetene er gode, insisterer bransjerepresentanten. Hun oppgir et behov for omtrent alle slags typer ingeniører; fra bygg- til elektroingeniører.

– Uansett hvilken ingeniørutdannelse du tar, vil det nok være et segment innenfor næringen som trenger ekspertisen. Vi trenger også jurister og økonomer, lokker Westerberg.

– Det få kanskje vet, er at det er vi i den maritime næringen som står for mye av jobben som gjøres ute på oljefeltene – alt fra prøveboringen frem til frakten av oljen. Ingeniørutdanninger det kan være verdt å merke seg er Marin teknikk på NTNU eller offshoreutdannelsen i Stavanger


Hvordan kommer man seg ut på havet?

– De fleste som går til sjøs har tatt fagbrev på videregående skole, for så å gå på teknisk fagskole. En annen variant er å gå allmennfaglig videregående og så ta nautikkutdanning ved enten høgskolene i Vestfold, Stord/Haugesund, Ålesund eller Tromsø.

– Liker du å mekke er kanskje maskinistutdanninga på Høgskolen i Vestfold noe for deg, og hvis du har en dykker i magen kan kanskje en subsea-utdanning være noe å trakte etter? 


  

Nyttig starthjelp

– Mitt tips er at du studerer det du har lyst til, og velger noe du brenner for. Det finnes alltid en jobb som passer innenfor denne næringen.

– Men det gjelder å være sosial og knytte kontakter underveis i studiene, samt å ha andre ting på CVen enn studier. Vi vil se at du liker å jobbe med mennesker, smiler Westerberg.

Norsk Rederiforbund har et toårig traineeprogram for studenter som har tatt mastergrad eller tilsvarende.

Hvert år utplasseres om lag 25 traineer hos norske maritime bedrifter, og de får prøve seg rundt omkring i verden mens de lærer blant annet nautikk, bedriftsøkonomi og mer teknologisk rettede ting.  

Også bransjeorganisasjonen kan være behjelpelig overfor studenter, skryter den veltalende prosjektlederen.

– Gjennom Maritim karriere kan studenter også få hjelp til å organisere studieturer, finne gjesteforelesere, og få hjelp til oppgaveskriving tilknyttet næringen. Maritim karriere setter også gjerne studentene i kontakt med de riktige fagpersonene.

– Sist semester hadde vi blant annet fire studenter som var med til Canada for å være med på en bedriftsetablering i forbindelse med en oppgave de skrev. Det å skrive en oppgave for næringslivet er en god inngangsportal, uansett hvilken bransje det er snakk om. 


Denne artikkelen har også vært trykket i Studentmagasinet Campus