(StudentTorget.no):

Ferske byggingeniører har høyest lønnsvekst

De ti siste årene har begynnerlønna for byggingeniører steget mer enn begynnerlønna for andre teknologer.

Nyutdannede teknologer i bygg- og anleggsfag hadde 55 prosent høyere månedslønn i 2009 enn tilsvarende kandidater i 1999.

Det viser NIFU STEPs kandidatundersøkelse for 2009.

 

Gullalder

Det siste tiåret har det vært en gullalder for byggenæringen. Konserndirektør for HR og kommunikasjon Pål Syse i Skanska peker på høy byggeaktivitet.

– Jeg er ikke så overrasket over dette. Med unntak av de siste to årene har det vært vedvarende oppgang i byggenæringen. Den høye aktiviteten kommer samtidig med at det ikke utdannes nok ingeniører til å dekke behovet, sier Syse til Teknisk Ukeblad.

 

Kamp om hodene

Stagnasjon i arbeidsmarkedet fører til at gamle bransjeskiller blir mer utydelige.

– Det betyr at selskaper i andre næringer enn byggenæringen, for eksempel oljenæringen, går inn og rekrutterer byggingeniører. Da blir det økt konkurranse om hodene og prisene – det vil si lønna – stiger, sier Syse.


Teknisk Ukeblad skriver at kun nyutdannete teknologer med utdanning innen geo- og petroleumsfag kan skilte med en lignende lønnsutvikling som den vi ser for nyutdannete byggingeniører. I olje- og gassnæringen er det generelt høyt lønnsnivå, og for oljeingeniørene var lønna i 2009 54 prosent høyere enn 1999-lønna.

LES OGSÅ: Siljes første år som IT Business Partner i Røde Kors

 

Lønnsforskjeller

Tallene gjelder lønn seks måneder etter siste eksamen, for kandidater med hovedfag eller mastergrad. På bunnen av lista finner vi IT- og datateknologene. Disse startet opprinnelig med høyest lønn av samtlige i 1999, men har allikevel hatt minst utvikling i begynnerlønna.

– Dette kan ha sammenheng med at de IT-utdannete hadde meget et godt arbeidsmarked i 1999, dels på grunn av dotcom-boomen og dels på grunn av år 2000-problematikken. Mange av dem jobber dessuten i privat sektor, der lønningene er mer fleksible og i større grad varierer med konjunkturene, sier Clara Åse Arnesen, forsker ved NIFU STEP til Teknisk Ukeblad.

LES OGSÅ: Yrkene med minst og mest stress

 

Elektro-, maskin- og mekanikkingeniører tjener mest

Tallene for kun 2009 viser at det er elektro-, maskin- og mekanikkingeniørene som har den høyeste månedslønna seks måneder etter avsluttet skolegang. Isolert sett har byggingeniørene nest høyest månedslønn i 2009, mens det er biologene som ender nederst på lista med lavest månedslønn.


 

 ØKNING I LØNN FOR NYUTDANNEDE 1999-2009

Bygg- og anleggsfag 55,00 %
Geofag 54,00 %
Biologi 49,60 %
Elektro, mekanikk og maskin 48,00 %
Matematikk og statistikk 47,15 %
Fysikk og kjemi 44,00 %
IT- og datateknologi 37,40 %

Tabellen viser prosentmessig forskjell på månedslønn i 2009 kontra 1999. Kilde: NIFU STEP

Kilde: Teknisk Ukeblad