For å oppnå virkelig suksess er det ikke nok å være dyktig i det du gjør. Andre må også se at du er dyktig! Gjør det meste ut av ditt beste.


Programleder Larry King bruker bukseseler og Olav Thon
bruker ikke en krone på seg selv. Idar "Harry" Vollvik kjører fete biler. Rimi Hagen prøver oppføre seg "kongelig". Wenche Foss er hele Norges diva. Alle har de et særpreg som gjør at de kjennes lett igjen i mediebildet. Bruk de samme triksene på din arbeidsplass.

Hovedprinsippene bak all reklame og alle annonser er å få oppmerksomhet, få noen til å prøve seg, for deretter å oppfylle forventingene deres slik at de bruker deg igjen.

Det viktigste er å være "i water" med seg seg selv og ha tro på egne ferdigheter. Er du trygg på deg selv og trives på din arbeidsplass, så stol på din intiusjon og gi gass.

Her kommer en del gode råd til det å bli mer synlig på arbeidplassen:

Se "vellykket" ut. Ha tro på deg selv og dine egne ferdigheter.

Arbeid overtid. Vær positiv til i å "ta i et tak". Men ikke risikér å bli utbrent. Det er lov å si nei om bedriften tar overtidsjobbing som en fast rutine.

Meld deg frivillig – delta aktivt vær åpen og positiv. Si ikke nei, men prøv heller ja,og.....

Kom med forslag overfor sjefen. Vær konstruktiv og ikke smiskende det slår tilbake på deg selv.

Få deg et særtrekk. Hva er du god på og liker å gjøre. Kan dette brukes for å få frem ditt særpreg og kvaliteter så bruk de for alt det er verdt.

Vær synlig og bidra så de andre i bedriften kan se deg, men du bør ha noe fornuftig å bidra med.