Har du blitt robbet og lommeboken med VISA kortet, pengene og passet er borte? Selv om du er langt unna Norge er det hjelp å få. Rundt 100 ambassader og konsulater rundt om i verden gir bistand til nordmenn på reisefot i utlandet. Skulle du bli ranet, finnes det altså håp. Er du norsk statsborger kan du få hjelp.

De norske utenriksstasjonene kan hjelpe deg med å:

  • Utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
  • Opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå   deg med penger og billetter
  • Gi råd om overføring av penger fra Norge
  • Gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
  • Bistå med å skaffe juridisk bistand
  • I særlige tilfeller, gi nødlån for hjemreise
  • Bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
  • Besøke arresterte eller fengslede
  • I særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Ambassadene og konsulatene bistår deg med råd og tips. De gjør ikke jobben for deg. Den må du gjøre selv. Skaffe husvære, overføre penger, betale regninger osv.

Selv om utenriksstasjonene skal hjelpe nordmenn i utlandet, så er det ikke noe servicekontor for lite reisevante nordmenn.