YRKESINTERVJU: Offiser i forsvaret

Navn: Ørjan Willard
Alder: 30
Stilling: Nestkommanderende

Yrkesbeskrivelse:

Offiser / Befal i forsvaret


Arbeidsgiver:
Forsvaret

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg er nestkommanderende på KNM Hinnøy, ett av sjøforsvarets seks mineryddere. Jeg er utdannet navigatør og har en stilling som tilsvarer sivil overstyrmann. 

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

I mitt yrke er en typisk arbeidsdag veldig vanskelig å beskrive da vi har en veldig varierende arbeidsdag. Mye av arbeidsdagen går til daglig drift av fartøyet, administrative gjøremål ifm menige mannskaper og ansatte. Dette innebærer lønn, oppføling av enkeltpersoner og lignende. En annen viktig del av vår arbeidsdag er den maritime delen som handler om navigasjon langs den norske kyst hvor vi utøver suverenitetshevdelse og kontrollerer skipsfart i Norges skjærgård. Vår primæroppgave er rydding av skarpe krigsminer, en jobb som krever mye trening og øving. Dette er selvsagt det fartøyet bruker mest tid på.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?


For å lykkes i min jobb må man trives på sjøen og klare å være borte fra hjemmet i lengre perioder. Som person må man kunne samarbeide med andre, ofte på tvers av egen yrkesretning. Man må ha initiativ og ikke være redd for å få store utfordringer tidlig i karrieren.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Neste skritt for meg er sjefsklarering som må bestås for å kunne bli skipssjef og heise kommando på eget fartøy. Dette er en stilling som jeg vil inneha i 2-3 år før jeg enten fortsetter på fartøy, gjerne på en annen fartøysklasse, eller jeg søker jobb i landorganisasjone. På land har sjøforsvaret en stor organisasjon med veldig mange karrieremuligheter. Her kan man søke seg til treningssentre som utdanner sjøoffiserer på alle nivåer eller man kan gå inn i operativ stab og få stabserfaring. 

LES OGSÅ: Vurderer du å bli dommer? Les tingrettsdommerens erfaringer og tips!

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Som nyutdannet fra Sjøkrigsskolen kommer man om bord i den laveste operative stillingen som artillerioffiser med ansvar for fartøyets våpen, ammunisjon og underlagt personell. Arbeidsdagen omfatter planlegging og gjennomføring av skytetrening for å heve artilleribesetningens kunnskaps- og erfaringsnivå. Det første året er et opplæringsår hvor det er mye fokus på navigasjon for å, etter 1-2 år, kunne seile fartøyet selvstendig, trygt og effektivt. 


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg begynte på Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) umiddelbart etter Videregående skole (Allmenne fag). Etter ett år på BSS gjennomførte jeg 3-årig Sjøkrigsskole før jeg begynte om bord på minerydder.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

For å begynne på Befalsskole må man gjennom ett opptak (fysiske tester, skriftlige tester og intervju) og deretter en seleksjonsøvelse hvor man evalueres etter kvaliteter forsvaret ønsker i en leder. Denne seleksjonsprosessen gav meg innpass på Sjøkrigsskolen og deretter videre til Minevåpenet hvor jeg jobber i dag. På minerydder har jeg jobbet meg opp fra bunnen av, og er i dag anbefalt til å begynne på sjefsklarering. Denne anbefalingen kommer fra fartøyenes skipssjefer etter at jeg har vist at jeg har de holdningene og kunnskapene som trengs for å bestå en sjefsklarering.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Still forberedt på opptaket. Kravene som stilles er absolutte og bør ikke komme som en overraskelse under opptaksuken.


Kontakt forsvaret (Rekrutteringsoffiser Sølve Bruvik: tlf jobb 55 50 57 09, mobil 926 91 999) for å få informasjon slik at valg av yrkesretning og oversikt over mulighetene i forsvaret blir mer oversiktlig. I dag er mulighetene veldig mange. 

Vær tidlig ute med å kontrollere krav til fag slik at ikke viktige fag velges bort på et tidligere utdanningstrinn (VGS).

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Forsvaret gjennomfører opptak og seleksjon for å sikre seg at personellet har nødvendige lederegenskaper og holdninger til å bekle en stilling i forsvaret.

For å komme inn på en maritim retning er det krav til fysisk form og generell studiekompetanse med fordypning i matematikk (R1) og fysikk (F1). 

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med mitt yrke er muligheten til å seile på kryss og tvers av Europa og besøke nye havner og byer. Samtidig treffer man, og lærer å jobbe med, mange kollegaer fra andre nasjoner under øvelser og trening i inn- og utland.


I skrivende stund har jeg nettopp påbegynt et fire måneders tokt i Natos stående minerydderstyrke og deltar på markeringen av den Danske Marines 500 års jubileum i København. I løpet av toktet skal vi besøke 14 byer i totalt 9 forskjellige land. Underveis kommer familie på besøk og jeg får muligheten til å reise hjem, alt påkostet av Forsvaret. Dette kommer til å bli et tokt besetningen aldri vil glemme.