Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett.

Tingretten er lokalisert i Trondheim, og er verneting for nesten hele Sør-Trøndelag fylke. Vi er totalt 19 dommere, hvorav 4 er dommerfullmektiger.

 

Mitt Yrke: Tingrettsdommer

Navn: Rune Lium

Alder: 39 år

Yrke: Tingrettsdommer

Arbeidsgiver: Sør- Trøndelag tingrett (nå Trøndelag tingrett)

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Den typiske arbeidsdagen er å avholde rettsmøter.

I domstolen er det liten grad av spesialisering. Sakene skal som utgangspunkt tildeles etter tilfeldighetsprinsippet, noe som betyr at jeg behandler alle typer saker, både sivile- og straffesaker.

I sivile saker, har dommerrollen endret seg de siste 10 årene ved at det har blitt fokusert på dommeren som mekler. Vi er pålagt å forsøke å mekle i alle sivile saker, og flertallet av mine saker løses ved at partene finner en minnelig løsning.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

En viktig egenskap er å ha god evne til å treffe beslutninger.

En dommer treffer hele tiden mange beslutninger, både under saksforberedelsen og til slutt ved at dommeren, i de saker som ikke forlikes, avgjør saken.

Dommeren må ha åpent sinn overfor alle parter og de argumenterende partene kommer med. Det er viktig å ikke bli låst fast i en løsning.

Tingrettsdommeren må også være en god mekler. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom det å være en god dommer og det å være god mekler.

I meklerrollen, er det særlig viktig at mekleren evner å legge til rette for dialog mellom partene. Mekleren må evne å få partene til å føle at de blir lyttet til og tatt på alvor.


 

Hvordan er den typiske karriereveien i ditt yrke / din bransje?

Det er en uformell regel om at man må ha ca. 10 års praksis som jurist for å bli dommer.

Det er en fordel med allsidig praksis, men ikke noe absolutt krav.

Erfaring som advokat og/eller aktor er også en fordel.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Alle dommere må ta alle slags saker. Det er derfor liten forskjell på en erfaren eller uerfaren dommer.

Hvis det er mulig, vil nok den uerfarne dommer slippe å starte med en drapssak.

På mindre embeter, må den uerfarne dommer ta alle saker som kommer på dommerens bord.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er jurist og har en master i konfliktmekling.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg arbeidet som advokat i Trondheim, og ble kontaktet av sorenskriveren som hadde behov for en konstitusjon.

Som mange andre vikarer, så endte det bare med at jeg ble værende.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Hvis man ønsker å bli dommer, er det en fordel å ha variert praksis fra forvaltningen, fra politiet og som advokat. Anbefalingen er derfor å forsøke flere jobber.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Domstolsadministrasjonens beskrivelse av kravene for en dommer er så strenge at ingen oppfyller disse.

Det er nok faktisk krav til gode eksamensresultater.


 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben er at man føler at man er med på å hjelpe folk i en vanskelig situasjon.

Det er ingen frynsegoder, utover at man som embetsmann ikke kan sies opp.