(StudentTorget.no):

Årets hovedopptak i Samordna opptak viser at det er 94 101 søkere som har fått tilbud om studieplass. Dette er 2 328 flere tilbud enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 2,5 %.

 

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 117 000 av de mer enn 134 000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og seks av ti har kommet inn på sitt førstevalg.

 

Etterlyser bedre oppfølging og inkludering

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), skriver i en pressemelding at landets universiteter og høyskoler må dra nytte av den ressursen de nye studentene er.

 

– Oppfølgingen av studentene og inkluderingen i det faglige fellesskapet er essensielt for hvor mange som gjennomfører høyere utdanning. Institusjonene kan ikke lenger hvile på fortidens laurbær. De må bli bedre enn det de er i dag, og ha høye ambisjoner på sine studenters vegne, sier Beldo.


 

Dagens studenter er nemlig ikke godt nok fornøyd med den oppfølgingen de får, ifølge NOKUTSs studiebarometer. NSO mener dette ikke er godt nok fra landets utdanningsinstitusjoner.

 

– Vår beskjed til universitetene og høyskolene er klar: gjør studentene til sentrale deler av fagmiljøene. La dem møte utfordringer og gode undervisere fra dag én! Studentene fortjener faglige utfordringer, varierte oppgaver og undervisning som trigger nysgjerrigheten og motiverer til læring, sier Beldo.

 

– Vi går inn i en tid med stort behov for ny kunnskap og nye løsninger. Universitetene og høyskolene må gjøre sine studenter til ressurser og se verdien av det de kan bidra med – i dag, og i morgen. Det er studentene vi skal leve av i fremtiden.

 

Såvidt lavere kvinneandel

Ved årets hovedopptak er 38 386 av studietilbudene gitt til menn, mens 55 715 tilbud er gitt til kvinner. Dette utgjør en kvinneandel på 59,2 %, noe som innebærer en marginal nedgang fra 2016, da andelen var 59,4 %. I den eksisterende studentbefolkningen er kvinneandelen 59,6 %.


 

Flere får tilbud om lærerutdanning

Det er flere søkere som har fått tilbud om studieplass ved lærerutdanningene i år enn i fjor. I alt er det gitt studietilbud til 556 flere søkere enn i fjor. Totalt er det gitt tilbud til 10 215 søkere til lærerutdanningene. Det er lektorutdanningen og barnehagelærer-utdanningen som har størst økning.

 

– Det er stort behov for lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere. Selv om det er flere som får tilbud, så er det fortsatt behov for å øke rekrutteringen.. Det gjelder spesielt for grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

For å øke rekrutteringen har regjeringen innført ordninger som for enkelte studenter kan bety en halvering av studielånet når de begynner som lærere.

 

− I tillegg har regjeringen tatt flere grep for å styrke utdanningen av fremtidige lærere. Fra høsten starter den nye masterutdanningen for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen. At lærerutdanningene blir en mastergrad betyr også at startlønnen øker, sier Røe Isaksen.


 

Flere har sykepleie som førstevalg

I tiden fremover vil det være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger. Det gjenspeiler seg i søknadstallene til sykepleierutdanningene, som holder seg høyt. Hele 6 917 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene i år.

 

– Vi trenger flere gode sykepleier, og yrket blir stadig mer populært. De siste to årene har 22 prosent flere søkere hatt sykepleierutdanning som sitt førstevalg, sier Røe Isaksen.

 

Flere får tilbud om IKT-utdanninger

IKT er et annet viktig område for Norge i fremtiden. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk Venstre og KrF gjennomslag for 250 nye studieplasser innen IKT. Det er 335 flere søkere enn i fjor som får tilbud om studieplass. Det er en økning på over 10 prosent.

 

– Mange av fremtidens utfordringer vil måtte løses med smart bruk av teknologi, og det er derfor vi også har prioritert teknologifag når vi har opprettet nye studieplasser, sier Røe Isaksen.

 

I teknologistudiene totalt er det en økning i tilbudet fra 8 694 i fjor til 8 882 i år.

 

Fortsatt ledige studieplasser

Rundt 23 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 000 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere.


 

Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning. Alle kvalifiserte søkere kan søke på ledige studieplasser, uavhengig om de har søkt tidligere i år.

 

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å sjekke Samordna opptaks nettsider. Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder for de ledige plassene, sier Røe Isaksen.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet