I hele vår var hun i sin siste del av Statskrafts trainee-program.

Dagene begynte klokken åtte i kraftsentralen, og jobben gikk ut på å passe på produksjonsenheten til Statkraft. Men hun skulle ikke ha den i mer enn seks måneder; like lenge som hun var i forrige avdeling og avdelingene før det.

– Når man begynner som trainee rett etter studiene, blir det en myk og god overgang, forteller Astrid Norum Aspengren, samfunnsøkonom fra universitetet i Oslo.

Aspengren ble ferdig som trainee i Statkraft for tre dager siden. Hun er allerede i full gang som markedsanalytiker. I løpet av to år har hun fått prøve ut fire forskjellige stillinger i Statkraft og lært mye om både hva hun ønsker å jobbe med og hva hun ikke vil.

Hun var en del av et kull på åtte traineer som startet i 2009. Hittil i år har Statkraft tatt opp seks nye å jobbe med.

 

En rekke valg

Trainee-programmet til Statkraft varer over to år og er delt opp i fire perioder. I løpet av disse periodene får traineene prøvd seg ut i fire ulike avdelinger.

 

– Alle har en baseavdeling og muligheten til å rotere rundt i ulike deler av selskapet. Statkraft har kontorer flere steder i Norge og andre steder i utlandet, forteller Aspengren.

Selv tok hun et halvt år av trainee-programmet sitt i Trondheim, og flere fra hennes kull har vært både i Tyskland og Amsterdam.

– Som trainee får man et utrolig godt nettverk, både gjennom andre traineer og gjennom de ulike avdelingene man er innom. Man blir kjent med selskapet i et mye bredere perspektiv enn om man blir ansatt i fast stilling rett fra studiene, forteller hun.

Aspengren forteller også at hun har lært mye om seg selv gjennom trainee-programmet.

– Man får prøvd seg på fire ulike roller og testet ut mange ulike oppgaver. På den måten lærer man mye om hva man trives å jobbe med. Man blir også ekstremt sterk faglig, sier hun.


 

Learning by doing

– Trainee-programmet har som hensikt at vi kan tiltrekke oss og utvikle de beste talentene i energibransjen.

– Programmet tar sikte på å utvikle fageksperter innenfor det enkelte fagfeltet med hovedfokuset på learning by doing, forklarer Ellen Ethom, som er ansvarlig for trainee-programmet til Statkraft.


Hun forteller at de fleste traineene de tar inn, har økonomisk eller teknisk utdannelse og at alle har jobb stående klar når de to årene som trainee er ferdige.

Den store forskjellen på å bli trainee og å gå rett ut i fast stilling mener hun er helhetsbildet man får av den aktuelle virksomheten.

– Du får i stor grad prøvd deg selv, og jeg tror det utvikler traineene veldig mye å måtte være i fire forskjellige jobber i løpet av to år. Du lærer jo i praksis like mye på to år som du ville gjort om du hadde fire forskjellige jobber, sier hun.

LES OGSÅ: Marte og Christian er graduates i Cisco

 

Gull verdt

Hege Jordbakke (24) og Anikken Heier (23) er begge jusstudenter på fjerde året. De studerer ved universitetene i Oslo og Bergen. Nå har de tatt farvel med forelesninger og lesesal for fem uker og skal få prøve seg som advokater i praksis, ved å følge trainee-programmet hos advokatfirmaet Haavind.

De er begge enige om at møtet med arbeidslivet er veldig spennende og lærerikt.

– Det er intensivt og spennende, og vi får mange nye inntrykk. Det er også surrealistisk å gå rundt på et advokatkontor, og vi får en god del ansvar, forteller Heier.

Jordbakke har tidligere vært trainee i Utenriksdepartementet og hos andre advokatfirmaer, og syns trainee-ordningen er en god måte å finne ut hva man vil jobbe videre med.

– Det er gull verdt for å finne hva du har lyst til å drive med. Det er mange ulike bransjer og forskjellige jobber du kan gå inn i som jurist, så dette handler mye om å sjekke hva jeg har lyst til å jobbe med videre, sier hun.

Haavind har 170 ansatte, med hovedkontorer i Bygdøy Allé i Oslo, i tillegg til et lite kontor på Svalbard. De jobber innenfor alle forretningsjuridiske områder, noe som betyr at traineene får bryne seg på litt av hvert.

Heier jobber på skatteavdelingen, mens Jordbakke har fått plass i arbeidslivsavdelingen.

– Vi får oppgaver fra de fleste andre avdelinger også, forteller de.

Trainee-hverdagen skal belyse hvordan advokatene jobber, og oppgavene traineene får, er relativt like de arbeidsoppgavene som advokatene i firmaet har.

– Vi skal få innblikk i hvordan advokatfullmektigene jobber, og får derfor noen av de samme oppgavene som de har. Vi får blant annet være med i rettssaker, forberedelser til rettsaker, klientmøter og forhandlinger, forteller Heier.

– Vi får også ta del i faglunsjer, seminarer, forhandlinger og avdelingsmøter. Vi får et dypere innblikk i hvordan man jobber innenfor de forskjellige rettsområdene, sier Jordbakke.

Vil dere anbefale andre jusstudenter å jobbe som traineer?

– Hvis man har lyst til å jobbe som advokat, er dette en lur og god måte å få prøvd seg litt. Du får god kontakt med firmaet hvor du har vært trainee, og det er bra å få et praktisk innblikk i arbeidslivet. Vi blir tatt godt vare på og har fått hver vår fadder, sier jentene.

Denne reportasjen ble publisert i karrierenummeret til Campus som kom ut tidligere i høst.