(StudentTorget.no):

 
Israel er et moderne land, der utdanningsnivået er høyt og kulturlivet velutviklet. 90 prosent av all israelsk ungdom velger å fortsette på videregående etter ti års obligatorisk skolegang, og 45 prosent av alle israelere tar høyere utdanning.  
 
Et israelsk skoleår starter i slutten av oktober og avsluttes i slutten av juni. I slutten av januar er det første semesteret ferdig, og det andre starter i begynnelsen av mars. 
 
Vet du ikke hva eller hvor du vil studere ennå, kan du finne frem til studier på Studievalg.no.
 

LES OGSÅ: Student i grenseland

 Fakta
 
Offisielt navn: Medinat Yisra'el (hebraisk), Israil (arabisk)
 
Statsform: Republikk
 
Areal: 20 770 km²
 
Innbyggertall: 7 933 200 (2012)
 
Hovedstad: Jerusalem (ikke internasjonalt anerkjent)
 
Offisielle språk: Hebraisk, arabisk
 
Statsoverhode: Reuven Rivlin
 
Statsminister: Benjamin Netanyahu
 
Mynt: Shekel à 100 agorot (NIS)
 
(Kilde: snl.no)
 

Søknadsprosess

 
Du søker direkte til universitetet og finner søknadskjemaet på nettsidene deres. I tillegg til vitnemålet ditt, kan du bli bedt om å sende med CV, anbefalingsbrev og motivasjonsbrev. Kontakt studiestedet du skal søke ved og hør hva de krever av dokumentasjon. 
 
Det er også sannsynlig at du blir bedt om å ta en språktest. Du kan da enten ta en TOELF- eller IELTS-test om du skal studere på engelsk. TOELF-testen kan tas i Moss og koster 1500 kroner. IELTS-testen koster 2395 kroner og kan tas i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim. Begge testene kan tas opptil to år før du starter studiene. Påmelding til TOELF-testen skjer her, og til IELTS-testen, her, men sjekk med studiestedet om du trenger å ta den først. Noen steder holder det om du har en firer i engelsk på vitnemålet.  
 
Om du skal studere på hebraisk kan det være du blir bedt om å ta en YAEL-test, og skal du studere på arabisk, en ALPT-test.
 
Du må ha studentvisum for å studere i Israel og dette kan den isralelske ambassaden i Oslo hjelpe deg med. Informasjon og visumsøknaden finner du på nettsidene deres. Sammen med søknaden må du ha to passbilder, opptaksbevis fra studiestedet, økonomisk garanti og kopi av passet ditt for å få visum. Passet må være gyldig i minst ett år frem i tid. Er du ikke norsk statsborger må du sende med et dokument fra folkeregisteret, som bevis på at du bor i Norge. Økonomisk garanti kan du for eksempel få av Lånekassen, om du får støtte av dem under studieoppholdet. 
 
Når du reiser til og fra Israel bør du være forberedt på at du kan bli nøye utspurt av israelske myndigheter. Om du har stempel i passet ditt fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med, kan dette gjøre at du blir enda grundigere forhørt. Utenriksdepartementet råder derfor til å ha med bevis på hva du eventuelt har gjort i disse landene, om du for eksempel har studert eller jobbet der. Dette gjelder spesielt om du har vært i Iran, Syria eller Libanon. Situasjonen i Israel og Palestina er ustabil og sikkerhetsforholdene endrer seg, så hold deg oppdatert på UDs råd for reisende til området på nettsidene deres
 

 
Studiekostnader og finansiering
 
Du må betale skolepenger om du skal studere i Israel. Prisene varierer, og kan ligge på alt fra 25 000 til 120 000 norske kroner.  
 
Du kan få opptil 120 433 kroner i året i skolepengestøtte av Lånekassen om du studerer ved et godkjent lærested i Israel. Basisstøtten på 97 850 kroner kommer i tillegg. Sjekk om lærestedet ditt er godkjent her
 
Om skolepengene ikke overstiger 61 590 kroner, som er grensa for når Lånekassen slutter å gi deler av skolepengestøtten som stipend på bachelornivå, vil du kunne få 50 prosent av støtten som stipend. Etter denne grensen gis resten av støtten kun som lån. Til utdanning på masternivå og delstudier gis 70 prosent av skolepengestøtten opp til 61 590 som stipend.
 
Du kan også få støtte til enten et språkkurs eller et tilretteleggingssemester om du skal studere på et annet språk enn engelsk, samt få reisestøtte som skal dekke to hjemreiser i året. Et tilretteleggingssemester vil si at du bor i Israel i ett semester, mens du tar kurs i språk og samfunn ved et godkjent lærested. Semesteret skal avsluttes med en språktest. 
 

LES OGSÅ: Dette får du i støtte til utenlandsstudiene

Prisnivå
 Nyttige linker

Finne studier i Israel: 

Studievalg.no
 

Språktester: 

TOELF-test (Engelsk)
IELTS-test (Engelsk) 
YAEL-test (Hebraisk)
ALPT-test (Arabisk)

 

Andre nyttige linker: 

Den israelske ambassaden i Oslo

UDs landssider

Lånekassen

NOKUT

 
Universitetet i Tel Aviv anslår at utenom boutgifter, går det for en student med rundt 600 amerikanske dollar, som for tiden tilsvarer rundt 4600 norske kroner, i måneden i levekostnader.
 
Ved de fleste universiteter i Israel kan du bo på campus, der prisene gjerne ligger på rundt 30 000 norske kroner i året. Vil du heller leie privat, kan du hos mange læresteder be om en liste over nærliggende utleieleiligheter eller hybler (machsans). 
 
Leieprisene i Israel ligger rundt 25 prosent lavere enn de norske, og dette gjelder stort sett prisnivået ellers også. 
 
 

Kultur

 
Israelsk samfunn og kultur er sammensatt. Moderne jødisk kultur er påvirket både av tradisjon slik den har utviklet seg i ulike deler av verden, og slik den er blitt formet i staten Israel. Innvandring har styrket kulturlivet med mange framtredende kunstnere. Utviklingen av hebraisk som moderne språk har vært viktig.
 
Israels historie og samfunn i dag er sterkt preget av konflikter med nabolandene. Den moderne staten Israel er ung og ble opprettet i 1948. Kampen for å skape en egen jødisk stat preger samfunnet. Samtidig som Israel er i konflikt med palestinerne, er det også sterke motsetninger innad i det jødiske Israel.