E r du glad i å stå på ski og vil studere i et land ikke altfor langt hjemmefra, med et høflig folk og en av Europas største kulturhovedsteder? Da er kanskje Østerrike studielandet for deg.

Men hva kan du om landet fra før av?

Ta denne quizen for å sjekke kunnskapene dine om ditt potensielle studieland.

 

1. Hvor stor del av Østerrike dekkes av Alpene?

a) 5 prosent

b) 17 prosent

c) 62 prosent

 

2. Hvor mange østerriske fjelltopper ruver over 3000 meter over bakken?

a) 13

b) 1

c) 4

 

3. Hvem fikk avslag fra skolen Vienna’s Akademie der Bildenden Künste i 1907

a) Adolf Hitler

b) Marie Antoinette

c) Franz Kafka

 

4. Hvilken østerriker har vunner Mr. Universe fem ganger?

a) Christoph Waltz

b) Arnold Schwarzenegger

c) Sigmund Freud

 

5. Hvor lenge eksisterte Østerrike-Ungarn?

a) 51 år (Fra 1867 til 1918)

b) 10 år

c) Har aldri eksistert

 

6. I hvilken musikal portretteres den østerriske familien Von Trapp?

a) The Sound of Music

b) Singing in the Rain

c) Mary Poppins

 

7. Hvor mange delstater er Østerrike delt inn i?

a) Ingen

b) 22

c) 9

 

8. Hvor mange land grenser Østerrike til?

a) 6

b) 7

c) 5

 

9. Hvor stor del av Østerrikes befolkning bor i Wien?

a) 75 prosent

b) 90 prosent

c) 25 prosent

 

10. Hvem sa "The madman is a dreamer awake?"

a) Sigmund Freud

b) Marie Antoinette

c) Wolfgang Amadeus Mozart

 

Fasit:

1. Hvor stor del av Østerrike dekkes av Alpene?

c) 62 prosent

 

2. Hvor mange østerriske fjelltopper ruver over 3000 meter over bakken?

a) 13

 

3. Hvem fikk avslag fra skolen Vienna’s Akademie der Bildenden Künste i 1907

a) Adolf Hitler

 

4. Hvilken østeriker har vunner Mr. Universe fem ganger?

b) Arnold Schwarzenegger

 

5. Hvor lenge eksisterte Østerrike-Ungarn?

51 år (Fra 1867 til 1918)

 

6. I hvilken musikal portretteres den østerriske familien Von Trapp?

a) The Sound of music

 

7. Hvor mange delstater er Østerrike delt inn i?

c) 9

 

8. Hvor mange land grenser Østerrike til?

b) 7 (Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Italia, Slovenia, Liechtenstein ogSveits)

 

9. Hvor stor del av Østerrikes befolkning bor i Wien?

c) 25 prosent

 

10. Hvem sa "The madman is a dreamer awake"?

a) Sigmund Freud